Grundlagar | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2125
  • PDF

Grundlagar | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om grundlagar som diskuterar vad de innebär för samhället och lagen. Bl.a. Sveriges grundlagar redogörs för och EU:s inflytande på svensk lagstiftning utreds.

Innehåll

- Vilka är Sveriges grundlagar?
- Våra svenska grundlagar anses ha en särställning gentemot alla andra lagar. Varför då?
- Varför är det så svårt att ändra på en grundlag? Vad anser ni om detta?
- På vilket sätt påverkades Sveriges grundlagar av inträdet i EU? Vad anser ni om att EU har sådan stor makt på våra lagar?
- I Tysklands grundlagar tillämpas en evighetsprincip rörande människans värde och okränkbarhet. Dessa bestämmelser kan i och med denna evighetsprincip inte bli föremål för en grundlagsändring. Vad anser ni om detta? Är det demokratiskt och moraliskt rätt att inte kunna ändra på en grundlag?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

På ett sätt kan man tycka att det är odemokratiskt, eftersom folket aldrig kommer kunna rösta sig fram till en ändring. Låt oss tänka att denna grundlag om 50 år kanske har börjat missbrukas och förvrängas eller kanske går den mot en annan lag som kanske behöver fastställas i det aktuella läget. Låt oss då säga att majoriteten av medborgarna i landet vill ändra på denna grundlag och anpassa den till den tid de befinner sig i, då kan man fråga sig; är det då inte odemokratiskt att inte kunna göra detta?
Å andra sidan så är ju en sådan grundlag, bara av... Köp tillgång för att läsa mer

Grundlagar | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.