Gruppdynamik och ledarskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Ledarskap och organisation
 • A
 • 15
 • 4976
 • PDF

Gruppdynamik och ledarskap | Frågor och svar

Frågor och mycket utförliga svar som handlar om gruppdynamik, gruppnormer och ledarskap. Här förklaras olika teorier till gruppers utvecklingsstadier, roller i grupper, olika typer av teams samt hur man är en bra ledare i olika situationer och ledarskapets historiska utveckling.

Innehåll

- Beskriv en grupps olika utvecklingsstadier samt hur viktiga normerna i en grupp är. Ta med FIRO-teorins huvudfaser och kommentera dessa.
- Beskriv varför det är viktigt att det utvecklas roller i en grupp. Ta med teambasics också.
- Beskriv varför team bildas i företag, ta med både arbetsuppgifter, gruppens identitet och de olika huvudtyper av team som finns enligt boken samt fördelarna med ett väl utvalt team.
- Beskriv de olika synsätten som har dominerat över tider, från 1900-talet till 2000-talet.
- Beskriv situation anpassat ledarskap mer utförligt, dess fördelar och nackdelar.
- En av de viktigaste chefsuppgifterna är att hjälpa medarbetare att växa, förklara detta.
- Beskriv varför vi har gått från transaktionellt ledarskap till transformativt ledarskap (142-143)
- Beskriv ett utvecklande ledarskap.
- Framtida ledarskap går i två riktningar, delat ledarskap och fördelat ledarskap, beskriv detta. Ta med fördelar/nackdelar.
- Case: Företaget X och deras problem

Utdrag

Om vi talar om en arbetsgrupp – det som förenar individerna i en organisation är dess uppgift. Det är människan som ger organisationen liv.
När man skapar ett bra team ska man välja ut bästa möjliga personer (färdigheter och talanger ska komplettera varandra). Varför ett team? Jo, för att det stärker moral och motivation, minskad personalomsättning, ökad produktivitet, större tillfredställelse på jobbet och det är enklare att lösa problem när alla... Köp tillgång för att läsa mer

Gruppdynamik och ledarskap | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2017-01-21
  Riktigt go och bra skrivern
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tack snällaaaaaaaa ni!