Grupper av växthusgaser | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 2
  • 1720
  • PDF

Grupper av växthusgaser | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Den här fördjupningsuppgiften diskuterar en av de stora utmaningarna som vi globalt står inför: klimatförändringarna. Här berättas av de olika grupper av växthusgaser som finns, och vilket hot de utgör för vår miljö.

Följande frågor behandlas:
- Vad innebär växthuseffekten och vilka mänskliga aktiviteter bidrar till att förändringen av klimatet sker?
- På vilket sätt skiljer sig förutsättningarna i västvärlden och utvecklingsländerna när det gäller förmågan att hantera förändringarna?

Innehåll

- Definition av växthuseffekten
- Växthusgaser: 6 grupper
- Växthuseffektens ursprung
- Skillnader mellan västländernas och u-ländernas förutsättningar

Utdrag

Växthuseffekten är ett begrepp som ofta används när man pratar om jordens klimatpåverkan. Växthusgaser är naturliga gaserna koldioxid, metan och vattenånga som finns i atmosfären. När solen värmer upp jorden, absorberas solens strålar av dessa växthusgaser vilken gör att värmen från stålarna håller sig kvar på jorden för att skapa en behaglig temperatur där djur, människor, växter osv kan leva i. Utan växthusgaserna hade värmen från solen ”studsat” tillbaka till rymden och jordens medeltemperatur hade sänks med cirka 35°. Det hade rubbat balansen i allt för många ekosystem och vi människor hade inte heller kunnat bo i de kallare länderna. Det hade bidragit till att människorna från de kallare delarna av världen hade blivit ”miljö-flyktingar” och fått flytta närmare ekvatorn för att leva i ett varmare klimat – summa summarum växthusgaserna behövs för att hålla balansen i atmosfären!

När man pratar om begreppet växthuseffekt, menar man egentligen den förstärkta växthuseffekten. Det betyder att mängden växthusgaser ökar på grund av människans påverkan. Det skapar alltså en onaturlig balans där utsläppen av dessa onaturliga gaser bidrar till att mer värme hålls kvar på jorden vilken såklart höjer medeltemperaturen.

Det finns 6 växthusgaser som tillsammans bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Jag ska dela upp dem i två grupper där den första gruppen svarar för majoriteten av... Köp tillgång för att läsa mer

Grupper av växthusgaser | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.