Grupptryck: socialpsykologi | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Psykologi 2a
 • C
 • 4
 • 1869
 • PDF

Grupptryck: socialpsykologi | Diskuterande text

En diskuterande text om grupptryck som diskuterar dess förekomst från ett socialpsykologiskt perspektiv. Eleven belyser olika experiment som har gjorts i syfte att undersöka grupptryck som fenomen och redogör samtidigt för olika relevanta begrepp inom ämnet.

Innehåll

- Socialpsykologi – Grupptryck
- Källor

Utdrag

Www.ne.se definierar grupptryck som,”den effekt gruppen har på en individs beteende.” Det vill säga hur en grupp påverkar en individs uppträdande. Grupptryck finns överallt, i skolan, på arbetet, på fotbollsträningen osv. Hur mycket eller lite människan försöker kommer vi aldrig riktigt ifrån grupptrycket, det kan användas och uppstå både medvetet och omedvetet. Människan är i grunden ett flockdjur och kommer därför nästan alltid att påverkas av flocken.

Grupptryck är något som man väldigt starkt kan koppla till vår hälsa, något som blir extra tydligt när vi kommer upp i tonåren. Innan barnet uppnått tonåren är det huvudsakligen familjen som är viktigast, ens tillhörighet i familjen. Men när barnet uppnår tonåren bryter man sig loss mer och mera och tillhörigheten i familjen byts ut mot tillhörighet i den sociala gruppen. Det blir mer och mer viktigt att passa in i den grupp man vill tillhöra. Hur andra människor ser på en människa reflekterar på hur den människan ser på sig själv, dvs det har stor inverkan och betydelse för vår identitet och självbild. Just därför kan det vara så att man ibland gör vissa saker som man egentligen tycker är fel, för att just passa in. Detta är t.ex. en stor anledning till varför mobbning har överlevt i vårt samhälle. Längtan efter att passa in in en grupp sker dock i alla åldrar, alltså inte bara i tonåren. Men det är i tonåren vi är som mest instabila, en period där vi människor övergår från att vara barn till att hitta sig själv som vuxen människa.

När man pratar i termer om grupptryck uppkommer ibland ordet: jagsvag. Www.Dagensord.net definierar ordet jagsvag som ” Jagsvag är ett ord inom psykologi som betyder att föremålet för beskrivningen har ett svagt självförtroende. Ex: Person X är ganska jagsvag. Detta innebär alltså att person X har ett svagt självförtroende.” För att utveckla så är jagsvaghet ett ”tillfälligt eller permanent tillstånd av bristande jagfunktioner”. Och jagfunktioner är i sin sak då enligt den psykodynamiska teorin ”mekanismer i psyket... Köp tillgång för att läsa mer

Grupptryck: socialpsykologi | Diskuterande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte jättebra uppsats.
 • 2015-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt intressant :)
 • 2017-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa