Gudsuppfattningen i buddismen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 996
  • PDF

Gudsuppfattningen i buddismen | Utredande text

En utredande text om gudsuppfattningen inom buddismen. Eleverna redogör inledningsvis för Buddhas väg mot upplysningen, och berättar sedan vad som kännetecknar Theravada- respektive Mahayana-buddhismen. De olika inriktningarnas gudsförhållande diskuteras avslutningsvis, och eleverna delar sina egna åsikter om vilken inrikting de själva hade trivts bäst med.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Det sägs att Siddharta kom närmare upplysningen genom en tid av asketiskt sökande, men han kände fortfarande ingen harmoni av att plåga sig själv. Han hade nu under sin livstid fått leva med lyx och med fattigdom, och inget ledde till lycka. Så en dag bestämde sig Siddharta för att sätta sig under ett bodhiträd och inte kliva upp förrän han hittat meningen med livet. Under 47 dygn mediterade han under trädet, men plötsligt blev han upplyst! Siddharta blev därmed Buddha den upplyste. Det han blev upplyst om är att människans mål är Nirvana, då slipper man återfödas och är fri från... Köp tillgång för att läsa mer

Gudsuppfattningen i buddismen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.