Gulfkriget | Operation Ökenstorm | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1a1
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 4416
  • PDF

Gulfkriget | Operation Ökenstorm | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om Gulfkriget på 90-talet samt det som kom att kallas Operation Ökenstorm. Här berättas om konfliktens orsaker och förlopp med utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Vad är bakgrunden till detta krig?
2. Hur och varför ockuperade Irak Kuwait?
3. Vad var FN:s roll i kriget?
4. Hur agerade USA och andra länder?
5. Vad blev konsekvenserna av konflikten?

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Gulfkriget

- Syfte
- Frågeställningar
- Metod, material, avgränsning och källkritik
- Hur reagerade FN-alliansen och omvärlden? (FN: S roll)
- USA och allierade förbereder för krig
- Konsekvenser av Kriget, mass..
- Sammanfattning
- Diskussionen

Utdrag

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att analysera Irak- Kuwait kriget 1990-1991 , USA:s inblandning, samt visa hur Irak, FN-säkerhetsråd och andra länder agerade. Även studera vilken roll hade rykten om förekomsten av den irakiska kärnvapen som spreds efter detta krig och som ledde sen fram till det Irakiska och amerikanska kriget.

1.3 Metod, material, avgränsning och källkritik
jag valde att berätta om Kuwait- Irak krig eftersom jag vet redan mycket om den här konflikten. Jag har jobbat på det sättet att jag har samlat böcker från stadsbiblioteket, och även sökt fakta över internet. Först började jag med att skriva mitt syfte och mina frågeställningar i den här uppsatsen och sedan letade jag fram det viktigaste i den här konflikten och det som berörde mitt ämnesval i alla sidor och böcker. Jag har valt bra och övergripande böcker som passade mig bäst och hittade även bra sidor på nätet som berättar om detta krig. Jag har haft en bok som grund och sen har jag letat fakta utifrån det som står i den eftersom den här boken täcker hela kriget.

Med Kuwait- Irak kriget menar man med tre varandra direkt förbundna krig och konflikter: Iraks invasion och ockupation av Kuwait i 1990, samt de två efterföljande krigen mot Irak- först ett sju veckor långt krig som inleddes i 1991 av USA med ett mandat från FN:s... Köp tillgång för att läsa mer

Gulfkriget | Operation Ökenstorm | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.