Gungans pendelrörelse och svängningstid | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • A
 • 3
 • 780
 • PDF

Gungans pendelrörelse och svängningstid | Labbrapport

En labbrapport i Fysik B, där eleven undersöker pendelrörelse och svängningstid genom att mäta hur lång tid det tar för en gunga att utföra en svängning, både utan någon sittandes på gungan, och med en person sittandes eller ståendes på den.

Lärarens kommentar

Väl genomfört.

Innehåll

GUNGAN: LABBRAPPORT
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel:
Jag använde en gunga i en lekpark, en väninna som fick gunga samt ett tidtagarur och anteckningsblock.

Utförande:
Först satte jag fart på gungan och när den fått fart tog jag tiden på 5 svängningar fram och tillbaka till ytterläget. Sedan fick min väninna sätta sig på gungan, när den fått fart och hon satt alldeles still, tog jag tiden på 5 svängningar. Till sist fick hon ställa sig upp på gungan och jag tog återigen tiden på 5 svängningar när hon fått upp farten. På sidan av gungan för att lättast kunna se när gungan vände i ytterläget.

Till sist räknade jag ut medelvärdet för de olika tiderna och bevisade svängningstiderna med formeln Τ=2π√l⁄g efter att ha tagit reda på pendellängderna enligt formeln l= g (Τ⁄2π)⌃2... Köp tillgång för att läsa mer

Gungans pendelrörelse och svängningstid | Labbrapport

[19]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra labb .....
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra redovisning av rapporten! Väldigt enkelt förklarat och lagom med text!
 • 2017-06-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super bra lab för att få en insyn inom området
 • 2017-02-17
  användbar labbrapport