Gustaf V - Liv och den Svenska Monarkin

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • VG
 • 4
 • 1467
 • PDF

Gustaf V - Liv och den Svenska Monarkin

En uppsats om Gustav V - "Sveriges Siste Auktoritära Regent". Eleven redogör för Gustav V:s liv och undersöker hur Sverige (och den svenska monarkin) förändrades under hans regeringstid.

Utdrag

Gustaf V – 'Sveriges siste auktoritära regent':
Under Gustaf V rekordlånga tid vid kungadömet Sveriges tron, 1907-1950, genomgick samtidigt landet en stor förändring - från kungamakt till ökat folkstyre. Om vi ska se på det gamla rojalistiska viset - då en kung hade stor och auktoritär makt så bör Gustaf V kallas Sveriges siste kung, men i Sverige har titeln ”kung” omdefinierats för att passa det moderna samhället som i slutet av Gustafs regeringstid utvecklades i och med landets demokratisering.

Hur han reagerade på denna minskande kungamakt, hur han lyckades undvika republikens införande och vad han gjorde då hans makt att påverka var stor är de tre stora frågorna vars svar avses komma till klarhet i denna uppsats. Gustaf inledde sin tid på tronen år 1907, alldeles efter unionsupplösningen.

Redan sekler innan dess, under franska revolutionens tid så var kungamakt ifrågasatt, men nu var invånarna så trötta på den gamla ordningen att rojalister fruktade republikens vinst över monarkin även här i Sverige.

Då den ryska tsaren gjorde statsbesök på Drottningholm år 1909 så gav det mer ilska hos speciellt socialisterna. Socialisterna var dessutom på strejk, storstrejken som det namngivits efteråt, och hade blivit tvungna att acceptera sänkta löner. I denna konflikt mellan LO och SAF hade Gustaf inflytande, eftersom han kallade in de båda parternas ledare till möte och bad dem att bli sams för rikets välmående... Köp tillgång för att läsa mer

Gustaf V - Liv och den Svenska Monarkin

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra text man får jätte mycket hjälp
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra och väl genomfört