Gustav Vasa | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 5
 • 2289
 • PDF

Fördjupningsarbete: Gustav Vasa | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Gustav Vasa, som redogör för en rad historiska aspekter gällande hans liv och styre, samt påverkan på samhällsutvecklingen i Sverige.

Lärarens kommentar

Du har med alla delar och redogör på ett bra sätt för personens liv och gärning. Det som saknas är kvalitén i redogörelsen av personens påverkan i samtiden och för eftervärlden samt självständigheten gentemot källorna.

Innehåll

Gustav Vasa

- Inledning
- Resultatdel
- Avslutning
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Inledning
Var Gustav Vasa en hjälte eller tyrann? Det råder delade meningar om detta. Många anser att allt det denna kungen gjorde för Sverige har endast lett fram till bra saker, vilket det möjligtvis har gjort. Men de andra pekar på de sättet han införde de olika reformationerna på. Med våld och okänslighet mot folket. De delade meningarna om kungen har lett mig fram till dit jag är idag. Jag anser att man måste vara väldigt källkritisk och ta allting som sägs med en nypa salt när man läser om honom. Men detta är en väldigt spännande person som har betytt väldigt mycket för det svenska riket, varesig han använde sig av våld eller ej. Därför har jag valt att skriva om Gustav Vasa. För en sak är säker, Sverige hade inte sett likadant ut nu om denna mannen inte hade kommit till makten.

Resultatdel
Gustav Eriksson (som senare kommer att kallas Gustav I eller Gustav Vasa) föddes i maj 1496 på Rydboholm utanför Stockholm, dog 29 september 1560 på grund av sjukdom. Man vet inte mycket om Gustavs uppväxt och ungdoms år, men man tror att han har studerat vid Uppsala universitet. Dock finns det fakta som motsäger detta då det sägs att Gustav beklagade sig över att han inte skaffat en högre utbildning, samt att hans son Erik klagade över sin fars bristande kunskaper inom... Köp tillgång för att läsa mer

Gustav Vasa | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Användbar och välformulerad.
 • 2016-12-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa