Gustav Vasa och Stormaktstiden | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Historia A
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 750
  • PDF

Gustav Vasa och Stormaktstiden | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som avser att redogöra för hur Gustav Vasa genom sina reformer och handlingar under sin regenttid lade grund till den svenska stormaktstiden.

Lärarens kommentar

Bra introduktion i vilken du först ger en kort bakgrund till det du ska skriva om och sen presenterar din frågeställning., Bra att du ger två bilder av Vasa. Precis som du nämner hade han, precis som de allra flesta ”härskare” under samma tidsperiod, en del sidor som inte kan glorifieras direkt., Man hade kunnat lämna utrymme för en kort diskussion angående Vasas egen trosuppfattning. Hur religiös var han? På vilka grunder tog han till sig protestantismen? Religiösa eller politiska?, Bra. Kyrkan användes mycket riktigt som en propagandaapparat av Vasa, men även andra efterträdande svenska kungar.

Innehåll

- Hur lade Gustav Vasa grunden till stormaktstiden?
- Källor

Utdrag

Gustav Vasa är en av Sveriges viktigaste historiska personer. Han är ofta kallad riksbyggaren och en landsfader. Med bestämdhet och tyranni lyckades han ta kontroll av den svenska adeln stoppa det uppror som uppstod när han reformerade kyrkan till protestantism. Han byggde en av världens mest effektiva propaganda system och säkrade sin plats på tornen i flera generationer framåt. Det är säkert inte så svårt att förstå att den här mäktiga mannen har... Köp tillgång för att läsa mer

Gustav Vasa och Stormaktstiden | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.