Gymnasiearbete: Amfibiesjukdomen Chytridiomykos

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • B
  • 10
  • 3441
  • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Amfibiesjukdomen Chytridiomykos

Ett utredande gymnasiearbete om Chytridiomykos-situationen (en sjukdom som drabbar amfibier) i Sverige. Arbetet svarar på allmänna frågor om sjukdomen och dess spridning, samt kommer med lösningsförslag kring situationen i Sverige.

Lärarens kommentar

Lite små fel, har refererat fel t.ex.

Elevens kommentar

Läsa igenom den fler gånger så att allt blir rätt.

Innehåll

Vad kan göras för att stoppa spridningen av chytridiomykos i Sverige?

- Abstract
- Inledning
- Hypotes
- Chytridiomykos i Sverige?
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Av de 4 miljarder arter som existerat på vår jord under de senaste 3,5 miljarder åren har ungefär 99 % av dessa utrotats. När en art dör ut, är detta förstås ett naturligt steg i evolutionen där de flesta av alla arter har mött sin undergång under så kallade massutdöenden.
Under jordens historia har fem massutdöenden tagit plats. Ett massutdöende sker när 75 % av alla arter levande på jorden utrotas under en kortare tidsperiod. Många forskare anser att det sjätte massutdöendet kommer snart att börja och andra tycker att det redan har kommit igång. Den vanliga rytmen för utrotning är mellan 10 - 25 arter per år, men nutida studier visar att amfibiearter dör ut 100 till 1000 gånger snabbare än vad det gjorde innan människan började ta över jorden (1). Idag är 26 % av däggdjuren och 13.5 % av fåglarna utrotningshotade och dessa siffror stiger varje år. Den mest utsatta gruppen av djur är dock amfibierna med 41 % av alla arter hotade eller utrotade (2).

Amfibier finns på alla kontinenter och har existerat på vår planet i ungefär 360 miljoner år. Idag finns det 7387 kända amfibiearter. Inom klassen amfibier finns det tre ordningar: (1) stjärtlösa groddjur (Anura) det vill säga grodor och paddor - 6508 arter; (2) stjärtgroddjur (Caudata) där salamandrar inräknas - 675 arter; (3) maskgroddjur (Gymnophiona) som är amfibier utan lemmar - 204 arter (13).

Namnet amfibie (amphibia) kommer från grekiskans amphi (på bägge sidor) och bios (liv) som... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete: Amfibiesjukdomen Chytridiomykos

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Gymnasiearbete: Amfibiesjukdomen Chytridiomykos.