Gymnasiearbete: Attityd till miljöbilar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 27
  • 7529
  • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Attityd till miljöbilar

Det här är ett gymnasiearbete som handlar om miljöbilar och hur de kan komma att påverka omvärlden. Genom en enkätundersökning undersöks här Stockholmares attityd till och kunskap om miljöbilar. En längre redogörelse om miljöbilens roll i samhället finns också med. Dessutom genomförs en intervju med en föreläsare vid Stanford University.

Elevens kommentar

Göra fotnoterna något snyggare samt källförteckna ordentligt

Innehåll

1 Sammanfattning 2
2 Abstract 3
Innehållsförteckning 4
3 Inledning 5
4 Problemformulering 6
4.1 Frågeställningar 6
5 Metod 6
5.1 Deltagare 6
5.2 Procedur 6
5.3 Etik 6

6 Bakgrund 8
6.1 Miljöbilar 8
6.1.1 Miljöbilar i Framtiden 8
6.2 Konsekvenser 2
6.2.1 Mobilitet 6
6.2.2 Hälsa 6
6.2.3 Miljö 6
6.2.4 Ekonomisk Aspekt 6
6.3 Ökad användning 5

7 Undersökning 1
7.1 Kunskap om miljöfordon 2
7.2 Praktisk erfarenhet av miljöfordon 2
7.3 Inställning till fordon 2
7.4 Inköp och ägande till Miljöfordon 2
7.5 Intervju 2

8 Analys 1
8.1 Avslutande Diskussion 2
8.2 Slutdiskussion 3

9 Källförteckning

Utdrag

3 Inledning

Dagens samhälle är väldigt beroende av fordon som dras av fossila bränslen, detta gör tyvärr att vår jord lider. All förbränning av fossila bränslen gör att miljön blir allt sämre. I Sverige har vi den stora fördelen med vattenkraftverk, som är helt en förnybar källa. Mikroproduktion i form av solceller på tak eller vindkraftverk är en av många lösningar för att öka den förnybara produktionen av el i Sverige och övriga Europa. Den svenska regeringen, 2013, och EU har bestämt att Sverige ska vara fossiloberoende 2030, och 2050 vara helt fossilfri.

Bilen anses idag vara en självklar komponent i alla samhällen världen över. Vårt globala samhälle blir allt mindre med den globala sammankopplingen och kommunikationen, och bilen är vårt vardagliga arbetsredskap. I länder som har blomstrande ekonomi är bilen betydelsefull och beroendet av bilen blir allt större om ekonomin ska fortsätta att flöda. Samtidigt som bilen är väldigt nyttig och bidrar i länder där ekonomier växer och levnadsstandarder höjs är det på bekostnad av vår miljö. Konflikter och kriser angående miljön har eldat på energidebatten och många länder uttrycker en vilja att vara energi oberoende genom att bryta beroendet av fossila bränslen. På grund av dessa problem försöker människor komma på idéer som kan tygla koldioxid utsläppen, användningen av fossila bränslen. Miljöbilar är en lösning, och el-bilen är mest aktuell idag.

El har alltid varit en strålande energibärare och en viktig byggsten i vårt moderna samhälle. Förnybara energikällor och Elproduktion går nästan alltid hand i hand och är en av de självklara faktorerna som krävs för en hållbar framtid i samhälle. Frågan som är så svår att svara på och den som håller alla kända forskare är hur vi kan förena behovet av personlig transport och förnybar energi, elen. Elbilen är dock långt ifrån ett nytt koncept, redan på 1850-talet kom det första elfordonet till allmänheten. Förut har elbilen var nischat till specifika egenskaper, t. ex gruvdrift utan avgaser och buller- och avgasfri kortdistanstransport. Det är nu på senare tid som elbilstekniken börjar tas på allvar och försök till att nå dess fulla potential har påbörjats, allt detta för att försöka lösa miljöproblemet vi står inför.

4 Problemformulering
Hur stockholmarens kunskaper och inställning till miljöbilar ser ut samt vilka fördelar en ökad användning av miljöbilar skulle ha för innerstadsmiljön.

4.1 Frågeställningar
· Hur har bilen påverkat Stockholms miljö
· Hur många miljöbilar finns i Stockholm och vilka typer?
· Hur ska stockholmarnas användning av miljöbilar öka?... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete: Attityd till miljöbilar

[0]
Inga användarrecensioner än.