Gymnasiearbete | En hjälpande hand | Välgörenhetsprojekt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • MVG
  • 19
  • 5978
  • PDF

Rapport: Gymnasiearbete | En hjälpande hand | Välgörenhetsprojekt

Ett gymnasiearbete/projektarbete med fokus på att genomföra ett praktiskt välgörenhetsevent ("Helping Hands"). Förutom att beskriva förberedelserna inför eventet och själva genomförandet, så besvarar eleverna även följande problemformuleringar:

• Hur kan pengar samlas in till välgörenhet?
• Hur påverkar välgörenhetspengar ett fattigt barn?
• Hur kommer pengarna till användning?

Innehåll

1. Inledning 2
1.1 Bakgrund 2
1.2 Syfte 2
1.3 Problemformulering 2
1.4 Metod och material 3

2. En hjälpande hand 3
2.1 Vårt event 3
2.1.1 Bakgrunden till idén 3
2.1.2 Inför eventet 4
2.1.3 Dagen med stort D 5
2.2 SOS barnbyar 6
2.2.1 Organisation 6
2.2.2 Verksamhetsområden 7
2.2.2.1 Barnbyar 7
2.2.2.2 Familjestärkandeprogram 8
2.2.2.3 Utbildning 9
2.2.2.4 Katastrofhjälp 9
2.2.3 Så används pengarna 10

3. Avslutning 11
3.1 Resultat 11
3.2 Diskussion 11
3.3 Källförteckning 16
3.3.1 Otryckta källor 16
3.3.1.1 Internet 16
3.3.1.2 Intervju 16
3.4 Bilagor 17
3.4.1 Intervju frågor 17
3.4.2 Bilder från eventet 18

Utdrag

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Världen idag är full av möjligheter till att lyckas och få ett bra liv, i alla fall för oss som har fått den turen med oss. Dock finns det de som inte alls har det lika bra på andra ställen i världen där varje dag är en kamp mot fattigdom och sjukdomar framförallt bland barn. För oss som lever här i Sverige kan detta vara svårt att föreställa sig och därför kanske det är svårare att engagera sig och försöka göra någon skillnad. Vi är alla tre tjejer som bryr oss om andra och som har en stor kärlek till barn, därför ville vi i alla fall försöka göra en skillnad och hjälpa utsatta barn i den tredje världen. Diskussionerna om hur vi skulle lyckas med detta gick fram och tillbaka, men vi förstod tidigt att vi skulle behöva ta kontakt med en välgörenhetsorganisation som tillslut blev SOS barnbyar. Hur vi skulle samla in pengar var sedan länge bestämt, vi ville hålla en aktivitetsdag i barnens tecken med en avslutande modevisning där barn visar upp barnkläder just för att locka barnfamiljer och skapa engagemang angående välgörenhet och viljan att hjälpa någon annan som har det svårt.

1.2 Syfte
Syftet med vårt projektarbete är att försöka hjälpa dem barn som har det sämre ställt än vi och försöka påverka det lilla vi kan. Vi är alla medvetna om att det krävs ganska mycket pengar och engagemang för att lyckas göra en större skillnad men vi är alla tre fast beslutna om att vi i alla fall ska försöka. Vi vill också försöka engagera andra i detta och vi hoppas på att vi inspirerar och motiverar folk till att försöka göra någon skillnad för dem som har det sämre... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete | En hjälpande hand | Välgörenhetsprojekt

[0]
Inga användarrecensioner än.