Gymnasiearbete: Kan stamceller bota Parkinsons sjukdom?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 26
 • 6608
 • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Kan stamceller bota Parkinsons sjukdom?

Ett mycket väl utfört gymnasiearbete som utreder frågan om stamceller kan användas för att bota Parkinsons sjukdom. Här görs en utförlig beskrivning utifrån olika relevanta källor av hur Parkinsons sjukdom fungerar, hur den är relaterad till andra sjukdomar, samt hur stamceller kan användas för att behandla och bota sjukdomen. Dessutom förs en etisk diskussion kring behandling med stamceller.

Innehåll

1. Inledning 4
1.1 Introduktion 4
- 1.2 Bakgrund 4
- 1.3 Syfte 5
- 1.4 Frågeställning 5
- 1.5 Metod 5
- 1.6 Avgränsning 6
2. Resultat 6
- 2.1 Kroniska och neurologiska sjukdomar 6
- 2.2 Hur diagnosen för parkinson fungerar 8
- 2.3 Parkinsons sjukdom 8
– 2.3.1 Parkinsons faser 9
- 2.4 Vart i hjärnan? 11
– 2.4.1 Basala ganglier 12
– 2.4.2 Thalamus 12
- 2.5 Dopamin 13
– 2.5.1 L-dopa 13
- 2.6 Parkinson ur ett biokemiskt perspektiv 13
- 2.7 Behandling 15
– 2.7.1 Thalamotomy 15
– 2.7.2 Levodopa 16
- 2.8 Stamceller 16
– 2.8.1 Stamcellsterapi 17
– 2.8.2 Pluripotenta stamceller 18
3. Diskussion 18
- 3.1 Samband mellan Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar 18
– 3.1.1 Parkinson och Alzheimer 19
– 3.1.2 Parkinson och Schizofreni 19
– 3.1.3 Psykoser i Parkinsons sjukdom 20
- 3.2 Parkinson och diagnosmetoderna 21
- 3.3 Stamceller 22
– 3.3.1 Etiken kring stamceller 23

Utdrag

1.1 Introduktion
All vårdpersonal ska agera i bästa intresse för patienten. All vårdspersonal ska aldrig skada, eller försämra patientens välmående. Dessa två meningar är en av de fundamentala etiska normerna inom medicin och vård. Behandlingen av patienten ska alltid minska patientens lidande, och så småningom bota patienten från sin sjukdom. Botemedel mot sjukdomar är ett ändamål som man alltid har strävat mot. Skapa ett vaccin som gör individen immun mot en specifik sjukdom. Edward Jenner var först med att utveckla, och producera ett vaccin mot rabies under slutet av 1790-talet. Sedan dess har olika vaccin utvecklats, och forskningen för att bota olika sjukdomar har kommit långt sedan dess. Upptäckten av stamceller har en stor innebörd för framtida behandlingar. Forskingen för att kunna bota bland annat Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, och olika former av cancer med stamceller har precis börjats. Parkinsons sjukdom är en sjukdom vars botemedel inte ännu är upptäckt. Sjukdomen har drabbat cirka 10 miljoner människor runtom hela världen.1 Parkinsons sjukdom upptäcktes för nästan 200 år sedan av James Parkinson.

1.2 Bakgrund
Bakgrunden till detta arbete är att jag vill hitta en sjukdom som hade cellulära, och genetiska aspekter, samt neurologiska orsaker. Parkinsons sjukdom är en degenerativ störning i det centrala nervsystemet. De mest uppenbara symptomen, tidigt i sjukdomsförloppet, är rörelserelaterade i form av skakningar, stelhet, långsamma rörelser, och svårigheter med gång. Runt 22 000 personer i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom. Behandlingen för sjukdomen består av till stor del symptomdämpande läkemedel... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete: Kan stamceller bota Parkinsons sjukdom?

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där något som saknas (exempelvis källor, korrekturläsning eller liknande)?
 • 2016-02-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett bra arbete som kan hjälpa andra att skriva sitt gymnasiearbete
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  utmärkt material, nyanserat
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressan idé och härlig gymnasiearbete!