Gymnasiearbete: Sverigedemokraterna - rasism i en globaliserad värld

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 18
 • 5978
 • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Sverigedemokraterna - rasism i en globaliserad värld

Ett gymnasiearbete som handlar om det politiska partiet Sverigedemokraterna och om rasism. Här undersöks om Sverigedemokraternas partiprogram visar rasistiska tendenser och om det har ändrats och utvecklats under åren. Undersökningen genomförs genom att delar av Sverigedemokraternas partiprogram från 1999, 2003 och 2015 granskas och analyseras med hjälp av kvalitativ textanalys. Som utgångspunkt används olika definitioner av rasism och kulturrasism som också beskrivs i arbetet.

Arbetet utgår från följande frågeställningar:

• Hur ser Sverigedemokraterna på utländska medborgare i Sverige?
• Hur ser Sverigedemokraterna på arbetskraftsinvandring?
• Vilka rasistiska tendenser finns i Sverigedemokraternas partiprogram?

Lärarens kommentar

Mycket utförlig och välskriven.

Innehåll

1. Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte 4
1.3 Frågeställningar 4
1.4 Avgränsningar 5
1.5 Vetenskapsteori 5
1.6 Sverigedemokraternas historia 6
1.7 Definitionen av rasism och kulturrasism - ett analysverktyg 6
1.7.1 Kulturrasism 6
1.7.2 Rasism 7
2. Metod 7
3. Resultat 10
3.1 Avsnitt ur partiprogrammet år 1999 10
3.1.2 Samhällsstruktur 10
3.1.3 Befolkningspolitik 10
3.1.4 Medborgarskap 10
3.1.5 Arbetsmarknad 11
3.2 Avsnitt ur principprogrammet år 2003 11
3.2.1 Den nationalistiska principen 11
3.2.3 Staten, Kulturen och Nationen 11
3.2.4 Begränsad invandring 12
3.3 Avsnitt ur Sverigedemokraternas partiprogram 2015 12
3.3.1 Ansvarsfull invandringspolitik 12
3.3.2 Arbetskraftsinvandring 12
3.3.3 Anhöriginvandring 12
3.3.4 Mångkultur 13
4. Analys 13
4.1 Analys 13
4.2 Slutsatser 16
5. Slutdiskussion 17
6. Litteraturlista 18

Utdrag

Rasism, ett ord som ligger tungt över öronen år 2015. Ett ord som många anser har blivit urholkat och missbrukat. För de politiska motståndarna däremot är detta ett ord som förknippas med det politiska partiet, Sverigedemokraterna. Partiet har under de senaste åren fått svidande kritik för sitt politiska program men också för deras uttalanden i media. Anklagelser gentemot partiet omfattar framförallt främlingsfientliga uttalanden men också spridning av rasistisk propaganda, speciellt under valåret 2014. Under 2015 har vi skarpt sett hur Sverigedemokraterna ökar i väljare och massmedia fortsätter därför att sprida kritik angående deras politik på grund av det rasistiska partiprogram som...

Sverigedemokraterna bildades 1988 och var på den tiden ett parti som utgjordes av förbundsgestalter som tidigare förespråkade nazistiska ståndpunkter. Mellan åren 1989 och 1995 har drygt 60% av ledamöterna i partistyrelsen varit knutna till nazistiska rörelser, både före och efter tiden inom partiet. Faktum är att 50% av Sverigedemokraternas kandidater under valet 1998 var verksamma antingen under, efter eller före tjänsten inom den svenska nazismen. Partiet har länge varit ett parti som haft kopplingar till radikala nazistiska uttryck men det sägs att partiet på senare tid har blivit allt mer rumsrent. De har försökt att rensa upp inom...

3.1 Avsnitt ur partiprogrammet år 1999
3.1.2 Samhällsstruktur
Sverigedemokraterna skriver att religionsfrihet i Sverige är en självklarhet men att det däremot
inte får förekomma moskéer på svensk mark då Islam inte enbart enligt partiet är en religiös strömning. De menar att Islam är en religion med sociala och politiska ambitioner som inte hör hemma i Sverige. Människor som härstammar från Islam har en...

3.2 Avsnitt ur principprogrammet år 2003
3.2.1 Den nationalistiska principen
I Sverigedemokraternas principprogram år 2003 använder partiet ett begrepp som kallas ”den
nationalistiska principen”. Denna princip syftar till att en nation skapar ett tryggt och solidariskt samhälle genom den så kallade ”gemensamma identiteten” ́. Alltså, att det förutsätts att befolkningen i ett land i hög grad besitter etnisk och...

3.3 Avsnitt ur Sverigedemokraternas partiprogram 2015 3.3.1 Ansvarsfull invandringspolitik
I partiprogrammet år 2015, skriver partiet att effekten av massinvandring från olika länder är negativt för Sverige ekonomiskt men också på ett socialt plan. Invandring till Sverige måste därför hållas på sådan nivå att den inte skadar den nationella identiteten eller vårt välfärdssamhälle men framförallt vår gemenskap i landet. (Sverigedemokraternas hemsida, invandringspolitik, 2015). Partiet menar också att... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete: Sverigedemokraterna - rasism i en globaliserad värld

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa