Hållbar textilindustri | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 7
  • 1861
  • PDF

Hållbar textilindustri | Rapport

En rapport som handlar om textilindustrin och hur den kan göras hållbar. Rapporten berättar om hur textilindustrin ser ut idag och hur den påverkar miljön, och har som ansats att svara på frågeställningen:

Hur ser en hållbar textilindustri ut?

Lärarens kommentar

Mera vetenskapligt för högre betyg.

Elevens kommentar

Flera källor.

Innehåll

Hållbar textilindustri

- Innehållsförteckning
- Inledning
- Frågeställning
- Avgränsning
- Begrepp
- Resultat (torrt och tråkigt, bara fakta)
- Diskussion och slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Det märks tydligt när Scherman pratar med textilarbetare att de törstar efter
arbeten och de är beredda att göra det mesta för att kunna överleva. Mino Musamat är en sömmerska som bor Bangladesh huvudstad, Dhaka. Hon hyr ett litet skjul i slummen, precis vid stadens soptipp och bredvid fabriken som hon arbetar i. Musamat berättar att de måste sy ett visst antal plagg i timmen, att de arbetar 12 timmar per dag alla dagar i veckan och att hon får en lön på 300 kr i månaden. Den lagstadgade minimilönen är på cirka 250 kr i månaden, medans... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar textilindustri | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.