Hållbar utveckling: Ekologiskt fotavtryck | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 976
  • PDF

Hållbar utveckling: Ekologiskt fotavtryck | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om hållbar utveckling och har fokus på ekologiskt fotavtryck. Här svarar eleven på frågor om den egna livsstilen och hur den inverkar på det egna ekologiska fotavtrycket, samt vad man kan göra för att förbättra sin livsstil ur en miljösynpunkt. Detta illustreras med grafer och bilder.

Innehåll

Det ekologiska fotavtrycket - Hållbar utveckling

- Vad är ekologiskt fotavtryck?
- Mitt fotavtryck
- Är mitt fotavtryck bra eller dåligt?
- Är jag beredd att förändra min livsstil?
- Källor

Utdrag

Vad är ekologiskt fotavtryck?
Ekologiskt fotavtryck är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Allt som vi människor gör har inverkan på miljön på ett eller annat sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, till och med husen vi bor i. Allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter, och ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande runt omkring oss. Kort sagt kan man alltså säga att vårt ekologiska fotavtryck är spåren av vår konsumtion.

Mitt fotavtryck
Om alla levde precis som jag gör skulle vi behöva 2,63 jordklot. En genomsnittssvensk lever på ungefär 3 jordklot, mitt resultat ligger alltså under medelmåttet. Men både mitt och genomsnittssvenskens resultat är på tok för stort. 3 jordklot är 2 jordklot för mycket och vi måste alla hjälpas åt för att göra någonting åt det... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling: Ekologiskt fotavtryck | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.