Hållbar utveckling: Förnyelsebar energi | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Teknik 1
 • A
 • 7
 • 1807
 • PDF

Hållbar utveckling: Förnyelsebar energi | Rapport

En rapport om hållbar utveckling med fokus på förnyelsebara energikällor. Rapporten syftar till att undersöka vilka anledningar det finns till att användandet av förnyelsebara energikällor inte är större.

Lärarens kommentar

Syftet och målet är att du ska utveckla förmåga att analysera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle. Det centrala innehållet i det här momentet behandlar teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering:

- Du har ett tydligt syfte och bra frågeställningar. Din undersökning är omfattande och du analyserar samt värderar med nyanserade omdömen.

Innehåll

Hållbar utveckling: Förnyelsebar energi

- Inledning
- Undersökning
- Analys
- Slutsats

Utdrag

Sammanfattning
Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vilka grundläggande anledningar det finns över varför andelen förnyelsebara energikällor inte är större vid utvinningen av energi ur naturtillgångar. Den tar upp fakta om olika energikällor som används samt fördelar och nackdelar kring användningen hos en del av dessa.

Uppsatsens frågeställning är: Vad är orsakerna till att vi inte använder ännu mer förnyelsebara energikällor?
Det jag kom fram till var att vi både är beroende av vissa icke förnyelsebara energikällor vid det stadiet i utvecklingen vi just nu befinner oss i och att det är lätt och billigt för oss att använda några av dessa.

Inledning
Klimat- och miljöfrågor kopplade till en hållbar utveckling är ett återkommande diskussionsämne bland vanliga människor och politiker världen över. Många är oroliga över hur miljöförstöring och klimatförändringar kommer påverka framtiden och framtida generationer.1 Vi kan ofta läsa i tidningar eller på internet att vi förbrukar jordens resurser allt för fört för att det ska vara långsiktigt hållbart varken för miljön eller tillgången till energikällor. Fossila bränslen är ett gott exempel på en energikälla som kommer att ta slut inom en översiktlig framtid och som dessutom bidrar starkt till växthuseffekten.

Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de ekonomiska, sociala samt de politiska anledningarna och orsakerna kring varför vi inte använder mer förnyelsebara energikällor som är gynnsam mot en hållbar utveckling.

Frågeställning
Vad är orsakerna till att vi inte använder ännu mer förnyelsebara energikällor?... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling: Förnyelsebar energi | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-07-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den uppfyller syftet med frågeställningen "Vad är orsakerna till att vi inte använder ännu mer förnyelsebara energikällor" och har tydliga källor med ett bra språk.
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  påååååååååååååååååååååååååååå
 • 2015-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Kort men bra och sammanfattad. mycket information och en djup analys