Hållbar utveckling i Jönköping | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • B
 • 7
 • 3018
 • PDF

Hållbar utveckling i Jönköping | Utredande text

En utredande text kring hur Jönköping kan bidra till en mer hållbar utveckling i Sverige (och världen), där fokus ligger på utökad solenergi, kollektivtrafik och avfallssortering.

Elevens kommentar

Trängselskatten är ett beslut som bara regeringen kan ta, inte kommunen. Det står fel om det i uppsatsen.

Innehåll

HÅLLBAR UTVECKLING I JÖNKÖPING
- Avfallssortering – ta vara på våra resurser!
- Kollektivtrafiken – minska koldioxidutsläppen!
- Solenergi – framtidens nya energikälla?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"Problemet med hållbar utveckling är att få alla delar att gå ihop, det vill säga den ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna. Det första vi måste tänka på; är det ekonomiskt lönsamt? En lösning får inte kosta för mycket, den får heller inte stå i vägen för den sociala utvecklingen, därmed ska metoden för utförandet av lösningen vara miljömässig. Hur kan vi då förbättra vår situation utan att påverka vår höga levnadsstandard? Det finns många olika lösningar men den lösning jag kommer att rikta in mig på är vår avfallssortering här i Jönköping och vad vi kan göra för att spara på jordens resurser. Jag kommer även att nämna konsekvenser av ämnet i Sverige och runt om i världen. Jönköpings mål angående ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling i Jönköping | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  as dsad asd asd sad asd asd asd

Material relaterade till Hållbar utveckling i Jönköping | Utredande text.