Hållbar utveckling och livsmiljö | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Geografi 1
 • A
 • 13
 • 5700
 • PDF

Hållbar utveckling och livsmiljö | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete utifrån givna frågor, som handlar om hållbar utveckling och livsmiljö. Ett antal olika perspektiv på detta lyfts fram och diskuteras. Dessutom förklaras centrum-periferiperspektivet och en diskussion förs kring utveckling kontra avveckling.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet. För E redogör du för vad begreppet innebär. Du ska dessutom kunna dra enkla slutsatser om hur detta perspektiv påverkar samhället. För högre betyg krävs en mer utförlig redogörelse samt att du ger konkreta exempel på centrum och pereferiområden, drar egna slutsatser och även analyserar varför en plats ibland ses som centrum och ibland som ett periferiområde.
- Vår värld består av mycket varierade livsmiljöer beroende på olika faktorer. Boken förklarar att världen kan se ut som olika mosaikbitar som målar upp en vacker bild av hur olika blir något fantastiskt. Mosaikbitarna symboliserar de olika regionerna. Inom geografi så används region till för att påvisa nivåskillnad mellan ett lokalt samhälle, centralmakt och transnationella områden.
Så vilka uppdelningar finns det?
- Den hållbara utvecklingen talas det ofta om. För ett E beskriver du de tre dimensionerna samt drar enkla slutsatser kring varför det är viktigt att jobba mot en hållbar utveckling. För högre betyg gör du en djupare redogörelse, drar mer välgrundade slutsatser och analyserar hur dessa tre dimensioner påverkar och griper in i varandra.
- Utveckling eller avveckling?

Utdrag

Så om vi försöker att titta på lite mer konkreta exempel på en regional nivå i Sverige. Själv bor jag i Uppsala och beroende på vad jag förhåller Uppsala med så kan jag sätta Uppsala som både centrum och periferi. Exempelvis Uppsala i förhållande till Tierp som ligger några mil härifrån. Man kan tydligt jämföra förhållanden mellan dessa två för att finna vad som gör Uppsala till ett centrumområde i förhållande till Tierp. December 2013, alltså ca ett år sedan var den officiella... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling och livsmiljö | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja, det var bra inför om frågorna
 • 2016-11-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. sista del. källorna saknas.

Material relaterade till Hållbar utveckling och livsmiljö | Fördjupningsarbete.