Hållbar Utveckling - Naturkunskap Uppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap B
  • VG
  • 5
  • 2060
  • PDF

Hållbar Utveckling - Naturkunskap Uppsats

En uppsats i Naturkunskap kring hållbar utveckling, med särskilt fokus på Östersjön. Eleven diskuterar bland annat övergödning, fiskeindustrins påverkan och dioxinförgiftning, samt presenterar åtgärder på problemen.

Innehåll

Frågeställning
Övergödning
Åtgärder mot övergödningen
Fiskeindustrin i Östersjön
Hur ska överfisket stoppas?
Dioxinfiske
Källor

Utdrag

"Frågeställning:
Vilken effekt har fiskeindustrin på övergödningen i Östersjön?
Vi ska i detta arbetet berätta för er hur Östersjön skadas och vad det är som orsakar det, vi har även hittat olika åtgärder för att minska utsläppen. Under den muntliga redovisningen så kommer vi ha med tabeller och visa att utvecklingen gå framåt dock tog vi beslutet att bara använda tabellerna i vår muntliga presentation.

Östersjön är ett hav som kan liknas vid en insjö där inloppet för vattnet från Atlanten inte är stort. Tack vare den stora mängden sjöar i länderna runt Östersjön så är vattnet bräckt. Alltså en blandning av sött och salt vatten.
Östersjön är ett skadad hav med stora problem. De största problemen är övergödning och överdrivet fiske av vissa fiskarter t.ex. torsk.

Övergödning:
Det absolut största problemet i Östersjön är övergödningen. Övergödning är när de viktiga näringsämnena kväve och fosfor tillförs i för stor mängd till havet. Vissa växter kan klara av den stora ökningen, men andra arter minskar i antal eller dör ut helt. Det som förändras är att mängden växtplankton. Organiska material växer och växer när kväve och fosfor frodas i haven."... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar Utveckling - Naturkunskap Uppsats

[0]
Inga användarrecensioner än.