Hållbar utveckling och miljö | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 16
  • 4804
  • PDF

Hållbar utveckling och miljö | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om hållbar utveckling och miljö där eleven bland annat fördjupar sig i klimatförändringar, rättvisemärkning, ozonlagret och sin egna påverkan på miljön.

Innehåll

1. Bakgrund 2
1.1 Hållbarutveckling & miljömål 2
1.2 Växthuseffekt & klimatförändringar 3
1.3 Ekologiskt fotavtryck & biologiskt mångfald 6
1.4 Konsumtion & rättvisemärkt 7
1.5 Ozonlagret 9
1.6 Ekosystemets bärkraft 10
2. Diskussion och Slutsats 10
2.1 Min vardag 10
2.2 Resor, transport och uppvärmning 12
2.3 I-länder kontra U-länder 14
2.4 Konsumtion, ekonomi och samhällsstruktur 15
3. Käll- och litteraturförteckning 16

Utdrag

1.1 Hållbarutveckling & miljömål
Uttrycket hållbarutveckling innebär att alla människor gör sitt bästa för att garantera det mänskliga välbefinnandet och utveckla det ekonomiska, ekologiska och sociala i den hållbara utvecklingen så det blir en balans med jordens ekologiska system. Främst handlar det om att skapa en livskvalité som funkar nu och i framtiden. Att främja miljöns välmående är lika viktigt som att främja sitt eget. Vi måste utgå från det som är verklighet för alla, vi har bara en planet och dela på. Många tror att det är teknikensmöjligheter eller utbildning som är vägen till en hållbarutveckling, andra tror att vi måste dra ner på konsumtion och produktion eller bara ett helt nytt samhällsystem. Men oavsett vad man tror på måste det ske en förändring, och det är fort. Kreativa lösningar och nya sätt att driva vårt samhälle kan vara nya möjligheter att driva utvecklingen i rätt riktning. Just därför har miljöpolitiker runt om i världen och Sverige satt upp miljömål som ska föra utvecklingen framåt i rätt takt .

I Sverige finns ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål och man beräknar med att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2020 och därmed ha löst dem största miljöproblemen i Sverige. Målen är inriktade på områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat- och luftföroreningar.
Generationsmålet är till för att visa riktningen om vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska uppnås. Generationsmålet är ett vägledande mål för alla nivåer i samhället.
Miljökvalitetsmålen är ett beskrivande mål gällande det tillstånd i den Svenska miljön och vad miljöarbetet ska leda till. Målen använd också som vissa kriterier när målen sedan utvärderas och uppföljs.
Etappmålen är mål som ska vara till hjälp för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmål. Etappmålen visar tydligt vad Sverige kan göra och vilka insatser som bör sättas in för att uppnå så många mål som möjligt.
Agenda 21 är en handlingsprogram som skrevs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling. I programmet beskrivs det... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling och miljö | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.