Hållbar utveckling | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 4
 • 1749
 • PDF

Hållbar utveckling | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning av begreppet hållbar utveckling. Arbetet redogör för hur aktörer som EU och FN arbetar med hållbar utveckling i olika former, framförallt gällande klimatpåverkan och bistånd.

Innehåll

- Hållbar utveckling
- Källförteckning

Utdrag

Hållbar utveckling innebär många saker men främst ekologiskt, ekonomiskt och social hållbarhet. Det handlar om att långsiktigt bevara vårt naturtillgångar och resurser samt minska den negativa effekten på miljön och människan. Socialt gäller det att bygga ett långsiktigt samhälle där våra rättigheter uppfylls. Ekonomisk gäller det att långsiktigt hushålla mänskliga resurser. Begreppet hållbar utveckling definerades enligt Grobrundtland 1987 “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” EU gjorde ett försök att samla alla EU ländernas ekonomier närmare varandra genom Lissabonstrategin. Syftet var att EU ska klara sig mot konkurrens från omvärlden och den globala tekniska utvecklingen. De  har även kommit överens om att hitta åtgärder för att förbättra livskvalitén för vår och framtida generationer. EU skulle även jobba på att förbättra och effektivisera hur vi använder våra resurser, både ekonomiskt och mänskligt för att nå en hållbar utveckling. Strategin ska bidra till insatser och åtgärder som ska leda till en ökad konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen samt strukturer för den hållbara utvecklingens globaliseringsutmaningar.   Ett sätt för EU att bidra till hållbar utveckling är att de står för mer än hälften av världens bistånd. Detta ska bidra till minskad fattigdom, hjälpa till att utrota analfabetism i världen, minska barndödligheten,  förbättra mördarvården och där med skapa och hållbar utveckling.  EU:s bistånd ges främst i form av budget och stödet går till mottagarlandets budget, som i sin tur får använda det över sina prioriteringar och behov. De som får mest bidrag av EU är u-länderna och de låginkomstländer som har det svårt. I dessa länder är det hög analfabetism, dålig sjukvård, låg livsstandard och därför bidrar EU:s bistånd för infrastrukturen kring utbildning, vård och budget som landet sedan kan förmedla vidare till folket som behöver det mest.   Bistånden kommer bidra till hållbar utveckling på det sättet att halvera den extrema fattigdomen och att  stoppa spridningen av hiv/aids samt se till att alla... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa