Hållbar utveckling: Vad ska man äta? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • A
  • 2
  • 556
  • PDF

Hållbar utveckling: Vad ska man äta? | Diskuterande text

En diskuterande text med fokus på hållbar utveckling. Eleven redogör för vår matkonsumtion i Sverige idag och hur vi bör äta för att minska negativ miljöpåverkan till följd av vår konsumtion. Även tips på hur vi ska kunna leva mera hälsosamt lyfts fram.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra analys. Du skriver välutvecklat med en tydlig röd tråd.

Utdrag

Den ökade efterfrågan på djurfoder driver också på ett allt intensivare jordbruk med mer och mer konstgödsel och bekämpningsmedel. Dessutom orsakar många idisslande djur, nöt och får, stora utsläppa av växthusgaser på grund av sin fodersmältning. Totalt står djurproduktionen för nästa 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. En del av utsläppen kommer också från transporter, då till exempel foder ska fraktas till en... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling: Vad ska man äta? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.