Hållbar utveckling | Utveckling och Dimensioner

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • C
 • 3
 • 854
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Hållbar utveckling | Utveckling och Dimensioner

En uppsats som undersöker hur begreppet "hållbar utveckling" utvecklas över tid, från 1960-talet till 2000-talet. Vidare så beskrivs även de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk.

Lärarens kommentar

Saknas en fråga av uppgiften, därav betyget C. Annars bra arbete, kunde nått högre betyg om inte sista frågan uteslutits.

Innehåll

- Hur har begreppet hållbar utveckling utvecklas över tid. Beskriv processen från början till slut?
- Beskriv de tre dimensionerna av hållbar utveckling.
-- Ekologisk dimension
-- Ekonomisk dimension
-- Social dimension

Utdrag

Hur har begreppet hållbar utveckling utvecklas över tid. Beskriv processen från början till slut?

Begreppet hållbar utveckling har förändrats och ändrat mening flera gånger under alla år det funnits. Det var på 60 talet som Rachel Carson publicerade sin bok Silent Spring som uttrycket tog fart. Samhället på den tiden oroade sig inte mycket för följderna av deras beteende. Man hade ingen kunskap om vilken skada verksamheten inom industrin kunde åstadkomma. När man blev mer medveten om följderna valde man att lära barnen i skolan om miljön och tanken var att med kunskap om ämnet skulle det automatiskt bidra till en
förändrad levnadsstil. Den första internationella miljökonferensen utspelade sig i Stockholm 1972. Där diskuterade man västvärldens problem skulle lösas av forskare, experter och teknologi. Allmänheten blev inte uppmanade att göra något utöver sina vanliga rutiner och fortsatte med sin livsstil som inte var förenlig med hållbar utveckling. Men problemen var för stora för att lösas med forskare, experter och teknologi. Istället blev problemen bara fler och större... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling | Utveckling och Dimensioner

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick en del hjälp med det här arbetet. Tack.
 • 2015-09-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den va inte så bra för ett C i betyg
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaa braaaaaaaaaa
 • 2021-05-20