Hållbar utveckling, Växthuseffekten och Överbefolkning | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • C
 • 6
 • 2696
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Hållbar utveckling, Växthuseffekten och Överbefolkning | Biologi A

En fördjupningsuppgift i Biologi A, där eleven undersöker växthuseffekten, överbefolkning, naturkatastrofer samt de utmaningar och följder som dessa saker innebär. Vidare så föreslår eleven även åtgärder för hållbar utveckling. Notera att det förekommer en del språkliga och grammatiska fel i texten, men att den trots det kan användas som inspiration.

Innehåll

- Vad är begreppet hållbar utveckling?
- Växthuseffekten
- Befolkningen i världen ökar, och följder som ingår
- Utmaningar och följder som världen kommer stå inför av en ökad växthuseffekt
- Naturkatastrofer och problem som uppstått världen över
- Möjliga återgärder och förhindra/minska naturkatastroferna!
- Hållbara utveckling
- Källor

Utdrag

"Vad är begreppet hållbar utveckling?
"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredstället dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredställa sina behov" Det är en kort beskrivning av Brundlanskommisionens definition från år 1987. Bregreppet presenterade av Lster Brown 1981 vilket senare blev ett internationell spridning.

Från min egen synvikel så beskriver citaten en exakt förklaring till vad en hållbar utveckling handlar om. Men det finns ingen klar och rätt definition för begreppet. Processen " hållbar utveckling" utgår från olika problemer i det globala samhället och genom det kritiska tänkande hitta på lösningar som är hållbara ( långvariga och långsiktiga) man vill utveckla ett hållbar samhälle för alla människor som bor i världen , för ekologin och för det ekonomiska sidan. Det gäller människors och samhällets behov i framtida generationer."... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling, Växthuseffekten och Överbefolkning | Biologi A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  sdzfxcglö,.ädfxlöäå'''kpöåä.,jkhnmlölö,

Material relaterade till Hållbar utveckling, Växthuseffekten och Överbefolkning | Biologi A.