Hållbarhet: Leder ekonomisk tillväxt till överkonsumtion | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Hållbarhet: Leder ekonomisk tillväxt till överkonsumtion | Rapport

En utförlig rapport av hög kvalitet, som handlar om hållbarhet med fokus på vårt ekonomiska system och dess konsekvenser. Här undersöker eleven om ekonomisk tillväxt leder till överkonsumtion. Det gör hen genom att utgå från följande frågeställningar:

- Hur fungerar vår ekonomi och är vi ekonomiska?
- Vem vinner på vårt nuvarande system och kulturella läge?
- Hur kan vi låta privata aktörer i liberalismens namn få så stort inflytande?
- Vad händer när verkligheten hinner ikapp oss?
- Vad har vi för alternativ?

Innehåll

Internationell Ekonomi :Hållbarhet
Överkonsumtion med ekonomisk tillväxt

Inledning 1
Syfte och sakfrågor 2
Metod 2
Hur fungerar vår ekonomi 3
Är vi ekonomiska 5
Vem vinner på vårt nuvarande system och kulturella läge? 6
Hur kan vi låta privata aktörer i liberalismens namn få så stort inflytande? 7
Vad händer när verkligheten hinner ikapp oss? 9
Avslut - Vad har vi för alternativ 10
Referenser 12

Utdrag

Inledning
Vad betyder egentligen ordet ekonomi? Ordet kommer från grekiskan och är en sammanslagning av oikos ”hem” och nomos, ”lag”. Detta kan sedan översättas till hur man på bästa sätt, baserat på behov i förhållande begränsade resurser kan få ett hushåll att gå runt.
Men eftersom vi har så många problem med fattigdom och svält, nationella och internationella ekonomier som inte ens kan ta hand om sina egna invånare är frågan om vi verkligen har behärskat förmågan att vara ekonomiska ännu.
Nationalekonomi, Företagsekonomi samt Privat ekonomi är någonting som vi får lära oss om i skolan är grundpelarna för hur vårt välfärdssystem är uppbyggt oh fungerar bäst.
Men när bostadsbubblan sprack 2008 i USA var det få till ingen som vågade påstå att de visste hur eller varför den inträffade. Nu så så här efteråt är det ganska uppenbart varför, däremot är det fortfarande ett förvånansvärt okänt ämne bland allmänheten. Men så förvånande kanske det ändå inte är. Informationen om varför talas det inte så mycket om i media i tillräcklig detalj och om du frågar din bank kommer du sannolikt få ett väldigt ytligt till obefintligt svar. Varför är det så?
Nationalekonomin påverkas negativt när privatekonomin inte går ihop. Vinnarna just nu är storföretagarna som vars enda huvudsakliga uppgift är att maximera sina vinster.
Robotiseringen i tillverkningsindustrin och serviceindustrin spär på denna utvecklingen idag, vilket kommer få förödande konsekvenser i framtiden om vi inte gör någonting åt det.
Våra naturliga resurser förbrukas irrationellt och håller på att ta slut utan återvändo. Samtidigt arbetar vi frenetiskt varje dag för att öka vår gemensamma konsumtion för att driva den så kallade ekonomiska maskinen vidare
Detta går sedan igenom juridiska och politiska instanser och når vår folkvalda regeringstopp som sedan skall avgöra vad vi bör göra, eller snarare vad vi kan göra.
Så då är frågan, vad kan vi göra?... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbarhet: Leder ekonomisk tillväxt till överkonsumtion | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.