Hållbart bistånd | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Internationella relationer
 • A
 • 2
 • 1052
 • PDF

Hållbart bistånd | Debattartikel

En debattartikel om dagens biståndspolitik, som utgår ifrån frågeställningen "Vad är ett hållbart bistånd?". Eleven lyfter fram vikten av utbildningsbidrag, biståndspolitiken i nuläget, samt Sveriges roll och ansvar.

Lärarens kommentar

Mycket bra! Här resonerar du riktigt bra och benar ut komplexiteten i problemområdet på ett mycket bra sätt. Du har bra tyngd i de källor du åberopar. Du skriver och argumenterar mycket bra. Sedan hade det förstås varit bra om du hade använt begrepp som till exempel tekniköverföring, när du ändå argumenterar för just det. Du bommar lite ett begrepp som utvecklingsbistånd och hur det faktiskt fungerar. Men det är kritiken jag har mot din debattartikel.

Innehåll

- Debattartikel (brödtext)
- Källor

Utdrag

Dagens biståndspolitik håller inte i ett globaliserat samhälle. Vi kan inte längre hindra fattiga länder från att bygga sin egna ekonomi. Just därför måste vi ändra inrikting när det gäller bidrag och förse utvecklingsländerna med den kunskap som krävs för att ta sig in på den globala marknaden, och en gång för alla göra sig kvitt fattigdomen.

Världen står idag inför flera utmaningar som kräver... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbart bistånd | Debattartikel

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa