Hållbart samhällsbyggande | Samhällskunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • C
  • 2
  • 421
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Hållbart samhällsbyggande | Samhällskunskap

En kortare fördjupningsuppgift som undersöker hållbart samhällsbyggande och begrepp som relaterar till detta: hållbar utveckling, antropocentriska synsätt, etik och moral, ekonomi, politik och resursbaserad ekonomi. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Hon tyckte den bra och att jag tog med det allra viktigaste.

Innehåll

- Hållbar utveckling
- Antropocentriska synsätt
- Etik och moral
- Ekonomi
- Politik
- Resursbaserad ekonomi

Utdrag

"Hållbar utveckling:
Hållbar utveckling är en process som handlar om att nå mänskligt välbefinnande med en fungerande ekonomisk utveckling och samtidigt se till att de ekologiska systemen är i balans. För att lyckas med den stora förändring som måste till är det viktigt att alla tar ansvar och gör vad som är möjligt utifrån sina perspektiv.

Antropocentriska synsätt:
Det antropocentriska synsättet innebär att människan och hennes behov står i centrum och att naturen är till för människans skull. Naturen har snarare bruksvärde än egenvärde."... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbart samhällsbyggande | Samhällskunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.