Hårrötter | DNA | PCR | Gelelektrofores | Pyrosekvensiering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Bioteknik
 • A
 • 5
 • 2492
 • PDF

Hårrötter | DNA | PCR | Gelelektrofores | Pyrosekvensiering | Labbrapport

En labbrapport i Bioteknik, vars syfte är att extrahera DNA från hårrötter, genomföra PCR-amplifiering av DNA samt agaros-gelelektrofores (och pyrosekvensiering) för kontroll av PCR-produkten. Labben är genomförd på Vetenskapens Hus i Stockholm, och följer inte den "normala" modellen för hur en labbrapport presenteras.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Utförligt förklarat och analyserat.

Innehåll

- Introduktion
- Uppgift
- Syftet
- Utförande
-- Extraktion
-- PCR
-- Agaros-gelelektrofores
-- Pyrosekvensering

Utdrag

"Utförande PCR:
För att kunna göra en så kallad gelelektrofores som vi ska göra räcker det inte med att enbart använda den mängden DNA vi renade ut från hårrötterna. På något sätt behöver vi öka vår ursprungliga mängd DNA och detta gör vi med hjälp av en metod som heter PCR-metoden. PCR metoden är en av de vanligaste metoderna i världen när det kommer till att kopiera stora mängder DNA. PCR metoden går ut på att man använder kroppens egen metod för att replikera (göra nya, dubblera) DNA-strängar, för att vi ska kunna göra detta behöver vi känna till 20 stycken nukleotider (bokstäver A, C, G, T) för att kunna tillverka en så kallad primer (enkelsträngade DNA-bitar) som kan binda fast sig på den DNA sekvensen vi vill replikera. Nästa steg är att låta denna primer agera startsekvens för ett enzym som heter DNA-polymeras vars uppgift är att binda nukleotider till den enkla strängen så att den blir dubbel."... Köp tillgång för att läsa mer

Hårrötter | DNA | PCR | Gelelektrofores | Pyrosekvensiering | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skriivet! taaack!