Hårstråets tjocklek | Diffraktionsgitter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • B
  • 4
  • 420
  • PDF

Hårstråets tjocklek | Diffraktionsgitter | Labbrapport

En enklare labbrapport i Fysik 2, där eleven fått i uppgift att räkna ut hur tjockt ett hårstrå är med hjälp av diffraktionsgitter.

Lärarens kommentar

Väl godkänd. Saknas dock lite i bakgrundsteorin.

Elevens kommentar

Analysera diskussionen lite mer och lägg till lite mer på bakgrundsteori.

Innehåll

- Syfte
- Bakgrundsteori
- Materiel
- Kemikalier
- Metod
- Resultat/Uträkning
- Slutsats/Diskussion
- Felkällor

Utdrag

1.0 Inledning

1.1 Syfte
Räkna ut ett hårstrås storlek med hjälp av gitterformel.

1.2 Bakgrundsteori
Ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor. Det synliga ljuset är den enda delen av den elektromagnetiska strålningen som vi kan se. Detta är för att denna våglängd kan bara vårt öga ta upp. Annat ljus med andra våglängder är infrarött, UV-ljus, röntgen, radio-vågor och mikrovågor.

2.3 Metod
 Mät ut avstånd från laserpekare och skärmen där mätningen ska utföras. Använd gärna en vit vägg/skärm för att tydligt kunna se resultat.
 Tejpa fast hårstrået, sätt på lasern och ta mätuppgifter... Köp tillgång för att läsa mer

Hårstråets tjocklek | Diffraktionsgitter | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Hårstråets tjocklek | Diffraktionsgitter | Labbrapport.