Hälsa i dagens samhälle | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Gymnasiearbete
  • E
  • 7
  • 2134
  • PDF

Gymnasiearbetet: Hälsa i dagens samhälle | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som handlar om hälsa och hälsomedvetenhet i dagens samhälle. Eleverna har genomfört en intervjustudie där de har frågat ett antal personer om deras träningsvanor, kost, sömnvanor med mera. Utifrån resultaten för de en diskussion kring hur hälsomedvetna vi är i dagens samhälle.

Innehåll

Hälsa

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Frågeställningar
1.3 Avgränsningar
2 Teori
3 Metod
4 Resultatredovisning
5 Diskussion och analys
Käll­ och litteraturförteckning
Bilagor
1. Eventulla bilagor

Utdrag

Från vår undersökning så kan vi se att vi är ganska hälsomedvetna i dagens samhälle. De flesta av personerna som svarade ansåg att de hade ett bra hälsotillstånd, nästan alla vara aktiva minst någon dag i veckan, många hade en bra kosthållning och åt regelbundet dagligen. Det visar på att personerna var medvetna och brydde sig om sin egna hälsa. I och med de olika hälsotrenderna vi har idag och den stora ökningen av antalet som... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsa i dagens samhälle | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.