Hälsa | Hälsoinrättning SATS | Hälsodagbok

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Idrott och hälsa B
 • B
 • 8
 • 3386
 • PDF

Hälsoanalys, Träningsdagbok: Hälsa | Hälsoinrättning SATS | Hälsodagbok

Ett arbete i Idrott och Hälsa B, där fokus ligger på olika aspekter av hälsa. Först beskrivs begreppet "hälsa" (både generellt och personligt), sedan redogör eleven för ett studiebesök på hälsoinrättningen "SATS Eriksberg" där eleven undersökt vad SATS går ut på, vilka mål SATS vill nå, hur SATS jobbar samt verksamhetens nytta och risker. Avslutningsvis presenterar eleven även en personlig hälsodagbok under 5 veckors tid.

Innehåll

- Vad är hälsa rent allmänt?
- Vad är hälsa för dig personligen?
- Har du något särskilt utvecklingsbehov som gäller din hälsa?
- Undersökning av SATS: Eriksberg (vad verksamheten går ut på, vilk
- Avslutande diskussion
- Hälsodagbok, veckorna 45-50

Utdrag

"1. Vad är hälsa rent allmänt?
Hälsa är ett begrepp som är svårt att definiera på ett sätt som omfattar alla de områden det berör. Hälsa är ett välbefinnande begrepp och bör betraktas som en ständig pågående process. Hälsa kan betyda olika saker för olika personer. För många betyder hälsa att vara frisk och att må bra, att man kan balansera sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

Hälsan påverkas av många lika faktorer, tillexempel av om man trivs med de människor man har omkring sig och tycker att ens liv har en mening. Ens hälsa påverkas också av ens arbete, träning, kost, stress, sömn, miljö, rökning, alkohol och droger."... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsa | Hälsoinrättning SATS | Hälsodagbok

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaa tack så mycket
 • 2016-04-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Riktigt bra skriven med källor!
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fdkpaäöfl-dasfasfdasfdsa
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra! Bra skrivit.