Hälsningar | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 6
  • 1645
  • PDF

Hälsningar | Rapport

En rapport där eleverna har tagit reda på hur vanligt det är att folk hälsar. Undersökningen har förekommit i två olika samhällen och de har med en diskussion till sist.

Frågeställning

Hur vanligt är det att personer hälsar på varandra i Värnamo respektive Lagan, är det någon skillnad och i så fall varför?

Innehåll

Inledning
Bakgrund
Syfte och frågeställningar
Metod
Material
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Syfte
Vi ska göra vår observation i både Lagan och Värnamo. Vårt syfte är att undersöka huruvida det är vanligt/ovanligt att man hälsar på personer man möter när man är ute och går/springer, som man inte känner. Hur vanligt det är att personer hälsar tillbaka, men också var det är vanligast att den man möter tar initiativet att hälsa. Vi vill ta reda på om det är någon skillnad, och i så fall hur stor, i en stad som Värnamo med drygt 30 000 invånare jämfört med ett samhälle som Lagan med knappt 2000 invånare. I slutändan kan man tolka resultatet och dra en slutsats, inte bara var det är vanligast att man hälsar, utan hur vänligt inställda människor allmänt är mot varandra i vardagen.
Vi valde detta ämne framförallt för att vi tycker att det är intressant och vi vill gärna se hur resultatet blir. Men även för att vi tycker att undersökningen vi ska göra verkar rolig. Vi tror även att det är fler folk som tar initiativet att hälsa i Lagan än vad det är i Värnamo, så vi vill kolla hur vår hypotes stämmer med verkligheten.

Metod
Vi har gjort vår undersökning i Lagan och i Värnamo. Den gick till så att vi var ute och observerade hur vanligt det är att personer hälsar på varandra. Vi ville ta reda på hur vanligt det är att man hälsar tillbaka och hur vanligt det är att man själv tar initiativet till att hälsa. Detta gjorde vi genom att en av oss gick ca 50 meter framför den andra, den som var först hälsade inte men sökte ögonkontakt med personen som vi mötte. På så sätt fick vi reda på hur vanligt det är att man tar initiativet till att hälsa. Den av oss som gick efter, hälsade på personen som den förste sökt ögonkontakt med, för att se hur vanligt det är att personer svarar på en hälsning. Vi har inga personer som vi känner med i undersökningen, eftersom att det är självklart ....... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsningar | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.