Hälsodagbok | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Idrott och hälsa 2
  • A
  • 5
  • 218
  • PDF

Hälsodagbok | Fördjupningsuppgift

Det här är en fördjupningsuppgift i Idrott och hälsa 2, i form av en hälsodagbok. Här beskriver eleven generellt vad som kan inverka på en persons hälsa, till exempel kost, socialt umgänge och droger. Därefter reflekterar hen över sin egen hälsa nu och i framtiden.

Innehåll

- Vad påverkar vår hälsa?
- Reflektion - min hälsa
- Min hälsa i framtiden

Utdrag

Min Hälsodagbok

Att definiera hälsa är inte det lättaste, det är många pusselbitar som tillsammans berör en persons hälsa. Jag skulle dessutom vilja påstå att hälsa kan ha en varierande betydelse från olika personers perspektiv. Jag ska försöka definiera vad hälsa är för mig och hur jag ser på min nuvarande hälsosituation:

Jag tror att människor påverkas av ens omgivning otroligt mycket. För mig är en bred umgängeskrets, fungerande skolmiljö och någon person som tror på det jag gör, några av ingredienserna till en omgivning som påverkar mig positivt. Jag trivs otroligt bra i både min umgängeskrets och skolmiljö. Jag har närmare vänner som stötar och driver på mig i jobbiga och svåra situationer, som gör livet lättare, en hjälpande hand. De betyder väldigt mycket för min nuvrande hälsa och mitt välbefinnande, speciellt när det kommer tunga perioder i skolan. Under perioder med mycket skolarbete, kan man under stunder koppla bort allt arbete och i stället roa sig med vänner. Det är något jag vädersätter högt och som man inte ska underskatta. (Spinner vidare i nästa stycke).

Att känna sig ensam är väldigt vanligt och något som påverkar ens hälsa, men även personlighet. Jag anser självklart att ingen ska behöva känna ensamhet under längre perioder. Jag vill utan att underbygga mitt resonemang vetenskapligt, våga påstå att en av de vanligaste orsakerna till att människor blir deprimerade, just beror på ensamhet och brist på människor som faktiskt bryr sig om ens tillvaro... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsodagbok | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.