Hälsofaktorer | KASAM | Hälsopedagogik 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Annat
  • C
  • 4
  • 840
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Hälsofaktorer | KASAM | Hälsopedagogik 1

En fördjupningsuppgift i Hälsopedagogik 1, som handlar om hälsofaktorer, både fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för.

Innehåll

1:1 . Utgå ifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer och beskriv vad hälsa, livskvalitet och att känna välbefinnande betyder för dig? Koppla även mot fakta och rekommendationer för till exempel motion, stress, kost och sömn. Ge exempel på olika risk- och friskfaktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet och vad har dina levnadsvanor för betydelse för din hälsa?
1:2 Det finns många olika definitioner på hälsa. KASAM begreppet är ett centralt begrepp inom hälsoområdet. Vad står begreppet KASAM för och hur kan begreppet användas för att beskriva hälsa?

Utdrag

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det är också inte enbart frånvaro av synliga och dolda sjukdomar eller svaghet, utan det kan också innebära att kunna sova, äta, träna, skratta, det kan påverka hälsan bra.

Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Dålig hälsa per definition är inte lika med dålig livskvalitet.

Jag finner att Ohälsa är en brist på hälsa som kan orsakas av t.ex. stress , av rökning, bruk av alkohol eller drogar, av återkommande sjukdomar, även av också infektioner, av ärftliga sjukdomar, åldersgrupper(barn, ungdomar, medelålder, gamla). Varje grupp har olika... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsofaktorer | KASAM | Hälsopedagogik 1

[0]
Inga användarrecensioner än.