Hälsopedagogik och hälsobegrepp | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
 • Annat
 • A
 • 10
 • 2972
 • PDF

Hälsopedagogik och hälsobegrepp | Inlämningsuppgift

En längre inlämningsuppgift i hälsopedagogik. Eleven redogör bland annat för ett antal olika hälsobegrepp och presenterar tre intervjuer som genomförts där eleven ställer frågor kring hälsa och livskvalitet. Vidare så beskriver eleven även vad livsstilsförändring innebär för henne själv.

Innehåll

HÄLSOPEDAGOGIK

- Begrepp
-- Världshälsoorganisationen (WHO)
-- Hälsa
-- Livskvalitet
-- Humanistiskt synsätt
-- Coping
-- Prevention
-- Promotion
-- Salutogent arbetssätt
-- Självkänsla
-- Självförtroende
-- Självbild
-- Livsstil
-- Levnadsvanor
-- Biomedicinskt synsätt
-- Patogent arbetssätt
-- Livsvillkor
-- Pedagogiskt arbetssätt
-- Folkhälsoarbete
- Intervju kring hälsa och livskvalitet
-- Person 1: 20 årig f.d fotbollstjej som arbetar
-- Person 2: 48 årig löpare som tränar inför Sthlm Maraton och arbetar
-- Person 3: Glad pensionär vid 75 års ålder. Har arbetat inom sjukvården
-- Vad har då dessa gemensamt?
- Livsstilsförändring för mig
- Exempel på 2 situationer av positiv och negativ coping
- Källor

Utdrag

Individuella uppgifter. 1.

WHO (Världshälsoorganisationens) som bildades 1948 och har 26 medlemsländer i FN, deras definition på de centrala begreppen är : citat - I ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Människors hälsa.
Hälsorelaterande levnadsvanor.
Olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv
Internationella perspektiv.
Sociala och kulturella perspektiv.

Hälsa : Har alltid varit ett centralt begrepp i våra liv. Fast på olika sätt rent kulturellt. Hälsa är ett stort begrepp och inte bara frånvaro av sjukdom. Det är hela vår tillvaro. Tankar och känslor, hur och vilka relationer vi har och lever i, arbete för att nämna några. Hälsa kan man säga är indelat i 2 perspektiv. Hälso perspektiv – sjukdom – medicinskt – lindra/bota.
Hollistiskt perspektiv (som betyder liv enligt Nordenfelt) – att man ser till hela bilden av människan så väl socialt som psykologiskt... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsopedagogik och hälsobegrepp | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det är bra! Har prov på några av dessa ord. Så detta kommer vara till en stor hjälp.
 • 2016-10-02
  jag tycker är bra men saknas källorna
 • 2017-02-08
  bra jobbat..... tack
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa