Hälsoproblem i Japan | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 4
  • 1307
  • PDF

Hälsoproblem i Japan | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Fördjupningsuppgiftens fokus ligger på hälsoproblem i Japan och hur den japanska regeringen hanterar dem. Ett inledande kapitel redogör för statistik om mortalitet och vanliga orsaker till dålig hälsa. Följs sedan av en beskrivning av sjukvårdsystemet och regeringens åtgärdsprogram och elevens egna förslag på lösningar.

Elevens kommentar

Ta bort den första delen av uppsatsen som avser globala hälsoproblem. Detta är oväsentligt för Japan.

Innehåll

Hälsoproblem i världen
Självmord
Hälsoproblem i Japan
Behandlingsmöjligheter
Vad görs åt hälsoproblemen?
Förslag på lösningar
Innehållsförteckning

Utdrag

HÄLSOPROBLEM I JAPAN
Diabetes,cancer, hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom står för 60% av mortalititen. Dessa sjukdomar orsakas främst av människor livstil. Att livstilsrelaterade sjukdomar är förekommande beror inte på bristande tillgångar på vaccin eller brister hos sjukvården. Landet har en befolkning med tillräckliga inkomster för att kunna överkonsumera mat och bruka alkohol och tobak. I Japan är stroke en vanlig dödsorsak som stod för 10,1% av den rådande dödligheten år 2012. Den genomsnittliga arbetsdagen på nio timmar är en anledning till att många dör av stroke. Kontorsarbetare som arbetar stillasittande 9h per dygn är särskilt utsatta. Långa arbetsdagar gör det svårt att hinna med träning och tillräcklig sömn som preventerar livstilsrelaterade sjukdomar. Det kan vara stressfullt att hinna med allt i vardagen. Det hårda arbetandet och stressen påverkar människors levnadsätt. Många förlitar sig på alkohol,ciggaretter eller onyttig mat för att slappna av eller belöna sig vid hårt arbete. Problem med ländryggen är ett rådande hälsoproblem i landet och kan förklaras av... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsoproblem i Japan | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.