Hälsoprofil | Idrott och Hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Idrott och hälsa
 • A
 • 10
 • 4231
 • PDF

Fördjupningsarbete: Hälsoprofil | Idrott och Hälsa

Ett fördjupningsarbete i Idrott och Hälsa, där eleven presenterar en hälsoprofil. Fokus ligger på vad hälsa faktiskt är (fysisk hälsa, psykiska hälsa, social hälsa), motion och träning samt hälsa i samhället. Vidare så redogör eleven även för sin egna hälsa och sina egna förutsättningar och mål vad gäller träning och hälsa.

Lärarens kommentar

Jag fick högsta betyg och min lärare var väldigt imponerad.

Elevens kommentar

"Min individuella hälsa", "Mina förutsättningar och mål" och egna åsikter måste ju såklart ändras om arbetet ska användas som inspiration för någon annan.

Innehåll

- Inledning 1
- Vad är hälsa (fysisk hälsa, psykiska hälsa, social hälsa) 2
- Motion och träningsform 3
- Min individuella hälsa 4
- Mina förutsättningar och mål 5
- Hälsan i samhället 6
- Sammanfattning 7
- Slutsats 8
- Källförteckning 9

Utdrag

"Inledning
Jag ska skriva om vad hälsa är för mig och för samhället. Hur det påverkar oss och varför det har så stor betydelse i vardagslivet. För vad är egentligen hälsa? Och vad är det för ideal vi strävar efter. Och varför strävar vi efter dem? Vi jämför oss med andra och tror att vår lycka hänger på hur vi ser ut i spegeln och på hur andra ser på oss. Vi dras med i hetsen, oavsett om det är att försöka bli pinnsmala eller få stor biceps, att äta så lite som möjligt eller att äta så mycket som möjligt. Jag ska berätta om varför ungdomar tänker så här nu för tiden och varför hälsan blivit en mindre prioritering. Hur grupptrycket har betydelse och varför ideal finns i samhället. Jag kommer förklara och berätta om vad en bra hälsa anses vara och hur man kan nå den. Vad för sorts träningsform passar mig, varför just den träningsformen och hur den hjälper min hälsa och kropp. Man kan säga att denna uppsats kommer berätta nästan allt som behövs vetas om hälsa och hur min hälsa ser ut i vardagen och samhället."... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsoprofil | Idrott och Hälsa

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ueddieidujeiudelöueöpueöiodheiöld
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra att använda som mall.
 • 2016-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra, fortsätt så!
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ss sssssss ssss s s s