Hälsoprojekt | Träning, kost och ideal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Idrott och hälsa A
 • B
 • 9
 • 3065
 • PDF

Hälsoprojekt | Träning, kost och ideal

Ett längre hälsoprojekt vars syfte är att undersöka fysisk status, veta hur kroppen fungerar vid träning och vad det ger för effekter, lära känna sig själv ur en träningssynpunkt samt få självinsikt om vikten av att bibehålla en bra hälsa. Fokus ligger på fördelar vid träning, olika typer av träning, kost och dess betydelse för träning samt kroppsideal.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Målsättning
1.3 Metod

2. Träning
2.1 Vad händer i kroppen vid konditionsträning?
2.2 Vad händer i kroppen vid styrketräning?
2.3 Jämförelse mellan konditionsträning och styrketräning
2.4 Träning i ett socialt perspektiv och dess påverkan på samhället
2.5 Resultatet av min träning
2.6 Min träningsdagbok
2.7 Diskussion av min träningsdagbok

3. Kost
3.1 Kostens betydelse för träningen
3.2 Min kostdagbok
3.3 Diskussion av min kostdagbok

4. Övrigt
4.1 Ideal

Utdrag

"2. Träning
2.1 Vad händer i kroppen vid konditionsträning? Att konditionsträna regelbundet är en av grunderna till en god hälsa. Hjärtat får en förbättrad slagvolym vilket i sin tur leder till att hjärtat kan pumpa ut mer blod på varje enskilt slag. Hjärtat behöver då inte slå lika många slag för att komma upp i samma arbetskapacitet. När du konditionstränar regelbundet ökar lungornas förmåga att transportera syre från alveolerna till de röda blodkropparna. Kroppen kan då även transportera bort mer koldioxid ur blodet, man kan alltså säga att kroppens syreupptagningsförmåga ökar."... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsoprojekt | Träning, kost och ideal

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra och tydlig beskrivet om kondition och styrketräning samt kost. Bra svenska. Saknas källor
 • 2016-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var grym och gav massor med nya kunskaper och inspiration dock så saknades de källor
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpt mig och gav mig en grund för mitt arbete.
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra projekt arbete, bra info och tankar.