Häxhysterin i Sverige på 1600-talet | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 17
  • 4434
  • PDF

Gymnasiearbetet: Häxhysterin i Sverige på 1600-talet | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om häxhysterin i Sverige på 1600-talet. Fokus ligger bland annat på varför häxprocesserna började, vem/vilka som blev anklagade för häxeri och hur själva anklagelseprocessen såg ut. Vidare så beskriver eleven även barnvittnenas roll (i synnerhet Gertrud Svensdotter och de så kallade "vissgossarna").

Lärarens kommentar

Mycket bra och väl utfört gymnasiearbete. Eleven svarar på den frågeställningen som tagits fram och kommer med en intressant slutsats.

Innehåll

HÄXHYSTERIN I SVERIGE PÅ 1600-TALET

- Abstract
1. Inledning
1.1 Syfte och problemformulering
1.2 Bakgrund
1.3 Metod och material
1.4 Källkritik
2. Resultat
3. Resultatdiskussion
4. Källförteckning

Utdrag

I denna tid lever en ung flicka vid namn Gertrud Svensdotter och det är med henne som häxpaniken i Sverige börjar. Gertruds livliga fantasi och goda förmåga att kunna berätta kommer att orsaka många människors död. För Gertrud finns nämligen trollen ute i skogen på riktigt och är lika verkliga som björnen, vargarna eller de andra djuren. Att tro på något sådant övernaturligt var egentligen inte... Köp tillgång för att läsa mer

Häxhysterin i Sverige på 1600-talet | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.