Häxprocesser i under Sveriges stormaktstid | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • VG
 • 4
 • 2055
 • PDF

Häxprocesser i under Sveriges stormaktstid | Utredande text

En enklare utredande text, där eleven redogör för häxprocesser under Sveriges stormaktstid (1600- och 1700-tal). Eleven beskriver bland annat orsakerna till häxjakten, vilka kvinnor som ansågs vara häxor, vilka som ägnade sig år häxjakt samt trolldomskommissionen som tillsattes. Vidare så reflekterar eleven även kring följderna av häxprocesserna.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

DET SVENSKA STORMAKTSVÄLDET OCH ENVÄLDETS FRAMVÄXT: HÄXPROCESSER

- Introduktion
- Orsak
- Förlopp
- Vilka var dessa häxor?
- Vilka ägnade sig åt häxjakten?
- Blåkulla: Något som finns även nu
- Hur kom det sig att allt slutade?
- Följder (och personer från denna tid)

Utdrag

"Vilka ägnade sig åt häxjakten?
Jo, från första början var det kyrkan som ägnade sig åt häxjakten. I slutet tog värdsliga domstolarna över förföljelsen. Det var i bondbyar som man pekade ut häxorna. När häxjakten var så stor så skyllde man nästan alla problem och kriser på just häxor. Det var problem som krig, pest, svält och dålig ekonomi. Det var många kvinnor som ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Häxprocesser i under Sveriges stormaktstid | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den innehöll korrekt och informativ fakta