Halmhatten och Ja, visst gör det ont | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • C
  • 2
  • 877
  • PDF

Halmhatten och Ja, visst gör det ont | Jämförelse

En jämförelse av Gunder Anderssons "Halmhatten" och Karin Boyes "Ja, visst gör det ont". Eleven jämför hur författarna beskriver förändring på olika sätt och eleven kommer bland annat in på konflikter i verken och hur författarna använder språket.

Innehåll

Frågeställning
Svar på frågeställning
Självbedömning
Källor

Utdrag

Frågeställning.
Vilka likheter och skillnader finns i hur författarna till "Halmhatten" av Gunder Andersson och dikten " ja visst gör det ont" av Karin Boye beskriver förändring på olika sätt ?.

Noveller och dikter har många likheter och skillnader. De båda berättar nånting och är kort, men samtidigt dikter uttrycks med känslor ,medan noveller är skrivna i kompletta tankar där båda framkallar en känslomässig reaktion från läsaren. I den här text valde jag att skriva om temat " förändringen" i novellen "Halmhatten" av ( Gunder Andersson,1943) och dikten "Ja visst gör det ont" av ( Karin Boye,1935) likheter och skillnader.
I novellen och dikten har båda tema "förändring", där båda Anders och Karin Boye uttrycker och formulera i olika sätt. Båda har konflikter som stör dem och vill lösa. I novellen "halmhatten" beskriver författaren mycket om Per inre problem på det stället kämpar han sig att förändra och över komma hans inre konflikt. Han har ingen självförtronade där han vågar inte närma sig en flicka. Han har låg... Köp tillgång för att läsa mer

Halmhatten och Ja, visst gör det ont | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.