Halten järn i rakblad - Labbrapport i Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • MVG
 • 3
 • 717
 • PDF

Halten järn i rakblad - Labbrapport i Kemi 2

En laborationsrapport där målsättningen är att räkna ut halten järn i ett rakblad. Syftet med laborationen är bland annat för eleven att öva sig i molräkning, koncentrationsräkning, titrering samt användning av olika redskap som vanligtvis förekommer i en laboration.

Innehåll

- Syfte
- Teori och bakgrund
- Material
- Metod och beräkningar
- Resultat
- Diskussion och Slutsats
- Felkällor

Utdrag

"Material:
Brännare
Stativ
Byrett
Byrettstativ
E-kolv
Tändsticka
Dragskåp
Rakbladsbit
4-molarig H2SO4-lösning
0,02-molarig KMnO4-lösning
Aluminiumfolie
Destillerat H2O
Skyddsglasögon
Skyddsrock
Värmehandske
Kran med kallt vatten
Magnetisk blandare
Miniräknare
Våg


Metod och Beräkningar:
1. Rakbladsbiten, med alla ämnen i, vägdes noga upp till 0,1960 g.
2. En e-kolv fylldes med 15 cm3 4-molarig H2SO4-lösning.
3. Rakbladsbiten lades i lösningen för att lösas upp. För att förhindra att giftiga gaser skulle sprida sig samt för att ämnena i e-kolven skulle behållas där i förseglades öppningen med aluminiumfolie.
4. Lösningen värmdes försiktigt upp i ett dragskåp med en brännare.
5. När hela rakbladsbiten lösts upp togs e-kolven ut med en värmehandske och sköljdes under kallt, rinnande kranvatten.
6. Byretten förbereddes genom att fyllas med 25 ml 0,02-molarig KMnO4.
7. För att vara på den säkra sidan läts e-kolven stå och kyla av sig medan byretten förbereddes, så att ämnena i e-kolven hunnit återgå till flytande form.
8. Aluminiumfoliet togs bort och i lades en magnet. För att försäkra att alla Fe2+ som kan ha avdunstat på insidan av e-kolven efter uppvärmningen får en chans att reagera med KMnO4-lösningen sköljdes e-kolvens insida med destillerat H2O.
9. E-kolven ställdes på magnetplattan under byretten och magnetplattan sattes på så att det blev en jämn, lagom snabb blandning.
10. Byretten justerades till ett flöde på ca 2 droppar per sekund ner i e-kolven.
11. På grund av stänk på e-kolvens insida användes återigen destillerat H2O för att skölja ner stänket till resten av lösningen.
12. KMnO4-lösningen tog slut och byretten fylldes därför på med ytterligare 25 ml.
13. Efter vad som avlästes som 8,2 ml på byretten förblev KMnO4-droppen lila och flödet ströps genast. Lösningen läts blandas ytterligare 1 minut som efter det fortfarande behöll sin färg.
14. Substansmängden MnO4- räknades ut genom beräkningen n = C * V."... Köp tillgång för att läsa mer

Halten järn i rakblad - Labbrapport i Kemi 2

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är den sämsta och kortaste rapporten jag har läst. Det är inte ett vetenskapligt språk.
 • 2015-02-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Metod och material väl förklarat, vilket var mest hjälpsamma delen. bra jobbat
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra! Hjälpte mig med min egen rapport!
 • 2016-06-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tackaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!