Halveringstid för protaktinum | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • C
 • 6
 • 1700
 • PDF

Halveringstid för protaktinum | Labbrapport

En labbrapport som avser att indirekt bestämma protaktinums (Pa) halveringstid genom att räkna antal sönderfall på en period med hjälp av radioaktiva preparat. Halveringstid kan sedan fastställas utifrån detta.

Innehåll

Halveringstiden för protaktinum

- Syfte
- Inledning
- Material
- Teori
- Hypotes
- Metod
- Resultat
- Slutsatser och diskussion
-- Diskussion av felkällor
-- Tolkning av resultat
-- Slutsats
- Källor

Utdrag

Material:

GM-rör, pulsräknare, protaktiniumgenerator.

Metod:

Börja med att fasta GM- röret i ett stativ så den kommer lite ovanpå toppen av protaktiniumgeneratorn. Ta bort protaktinium och vänta för en kort stund innan börja mäta bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålningen mäts under 200 sekunder utan närvarande av någon radioaktiva preparat i närheten. Medelvärdet av sönderfall som finns redan i naturen i 20 beräknas genom detta.

Förbereda för att mäta sönderfall genom att skaka protaktiniumgeneratorn ordentligt i 10 sekunder och ställa den sen rakt under GM-röret i en minut. Starta mätningen och klocka samtidigt. Mätningen utföras i 20 sekundersintervall och 10 sekunder paus efter varje 20 intervallet. Det vill säga att antal sönderfall mäts mellan 0 och 20 sekunder, sedan mellan 30 och 50 sekunder och så vidare till att 15 mätningarna gjorts.

Antal pulser från protaktiniumsgeneratorn för varje 20 sekunders intervall beräknas genom att ta bort bakgrundsstrålningarna. Aktiviteten för varje intervallet bestäms och detta värde presenteras för intervallets mittpunkt.

Mata in aktiviteten och tiden i en graf med hjälp av digitalt hjälpmedel som miniräknare eller dator. Låt y-axel, x-axel representeras för aktiviteten respektive tiden i sekund. Anpassa grafen till en naturligt exponentialfunktion av typen y = C × e k x. Sönderfallskonstanten är k-värde som visas på funktionen. Halveringstiden bestäms sedan med hjälp av λ, jämföra resultatet med formelsamlingens värde... Köp tillgång för att läsa mer

Halveringstid för protaktinum | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Utförlig och bra labbrapport! Hjälpte mig med min labbrapport:)
 • 2016-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförligt, härligt att läsa labbrapporten
 • 2015-04-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Hjälpte mig riktigt mycket!