Halveringstid av radioaktivt sönderfall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • A
 • 3
 • 587
 • PDF

Halveringstid av radioaktivt sönderfall | Labbrapport

En enklare labbrapport, vars syfte är att (genom simulering med tärningar) undersöka radioaktivt sönderfall och bestämma det radioaktiva ämnets halveringstid, det vill säga den tid det tar för hälften av ämnets atomkärnor att omvandlas till andra atomkärnor/ämnen.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Felkällor: Hypotesen är baserad på en matematisk modell. Anledningen till att använda tärningarna i denna laboration kan likväl vara en illustration för att mäta ett oförutsägbart radioaktivt ämnes egenskaper. Skulle det så vara så är ett matematiskt perspektiv i hypotesen inte det mest passande. Trots det är den matematiska formeln ett medelutfall av många försök med samma procedur, och resultatet av ett försök kan vara väldigt oförutsägbart. Om tärningarna illustrerar tärningarna och inte ett annat radioaktivt ämne som är oförutsägbart innan laborationen bör fler försök än 1 göras! Även om det är ett ämne som vi simulerar så bör fler försök än 1 göras av ämnet för att få ett stämmande... Köp tillgång för att läsa mer

Halveringstid av radioaktivt sönderfall | Labbrapport

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Definitivt inte värt ett A. Väldigt kort labbrapport utan någon fördjupning.
 • 2016-06-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  helt okej inte så bra som att ha betyget A möjligtvis D nivå
 • 2016-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ganska bra, första delen var den bästa delen i hela PDF Uppsatsen.
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra arbete gillade det