Halveringstid: Radioaktivt sönderfall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 1b2
 • A
 • 3
 • 514
 • PDF

Halveringstid: Radioaktivt sönderfall | Labbrapport

En lapprabbort som avser att redogöra för halveringstid av radioaktivt sönderfall, med hjälp av en simulering med 100 tärningar.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Slutsats/diskussion/felkällor

Utdrag

2. Syfte
Att genom simulering med tärningar undersöka radioaktivt sönderfall.
3. Hypotes
Jag tror att tärningarna kommer att ”sönderfalla” saktare och saktare(aktiviteten minskar) i takt med att antalet tärningar(atomkärnor) minskar eftersom att aktiviteten är proportionell mot antalet radioaktiva atomkärnor i ett ämne.
4. Materiel
100 st tärningar.
5. Utförande
Jag kastade 100 tärningar och efter varje kast plockade jag bort alla tärningar som visade sexor. Jag kastade tills jag totalt hade tio tärningar kvar. De bortplockade tärningarna motsvarar atomkärnor som sönderfallit. Efter det gjorde jag ett diagram som visade antalet ”överlevande” tärningar efter varje kast för att sedan kunna bestämma... Köp tillgång för att läsa mer

Halveringstid: Radioaktivt sönderfall | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En utförlig och välgjord rapport, som beskriver radioaktiv sönderfall på ett pedagogiskt sätt.
 • 2015-05-07
  har uträkningar, formel, diagram. slutsats, felkällor och diskussion ligger under samma rubrik.
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra laborationsrapport.
 • 2015-07-25
  Bra kort informativ uppsats. Saknar dock en lite mer utförlig inledning/teori del i uppsatsen.