Handbok i Svenska Språket | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 1
  • 531
  • PDF

Handbok i Svenska Språket | Inlämningsuppgift

En kortare inlämningsuppgift till texter i boken "Handbok i Svenska Språket" (skriven av Ulf Jansson och Martin Levander, år 2003). Eleven har fått i uppgift att läsa de svenska, danska och norska texterna på sidan 235 (och fram), samt besvara följande frågor:

- Vilka likheter och skillnader ser du mellan språken?
- Vad kan dessa likheter och skillnader bero på?

Lärarens kommentar

Tack vare sitt gemensamma ursprung har de nordiska språken många likheter. Du har i din text resonerat kring likheter och skillnader i språken och har även med bra exempel.

Utdrag

"Uppbyggnaden av de olika fraserna är praktiskt taget helt överensstämmande, och det finns ett stort antal ord som är mycket lika för dem alla. Som t.ex.; sig, heter, han, hon, var, ende, med, död, och, bl.a.

Lite skillnader har vi t.ex. med ordet: lärjunge, på danska och bokmål heter det "disciple" och "disipline." En influens av latin som inträffade när den trädde kraft på 1200-talet. Medan på nynorska heter det "læesvieane" som troligtvis är ett mycket äldre ord med ett ursprung från urnordiskan. Nynorskan med sin ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Handbok i Svenska Språket | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-03
    vvvnvnvvvvnvvb cbcbc