Handlingsoffentligheten | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kommunikation
  • VG
  • 1
  • 247
  • PDF

Handlingsoffentligheten | Sammanfattning

En sammanfattning om handlingsoffentligheten. Eleven redogör kort för vad handlingsoffentligheten är, samt vad en allmän handling innebär och sekretesslagens utformning.

Innehåll

Handlingsoffentligheten

- Vad är handlingsoffentligheten?
- Vad är en allmän handling?
- Sekretess
- Källförteckning

Utdrag

Handlingsoffentligheten gör att man kan få en insyn i hur myndigheternas verksamhet fungerar. Det kan handla om att på olika sätt utöva kontroll men också att se hur effektiv en myndighets verksamhet är. Insynen är också viktig för att garantera enskildas rättsäkerhet... Köp tillgång för att läsa mer

Handlingsoffentligheten | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Handlingsoffentligheten | Sammanfattning.