Hannah Arendt | Aristoteles | Jämförelse | Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Filosofi A
  • B
  • 6
  • 2068
  • PDF

Hannah Arendt | Aristoteles | Jämförelse | Filosofi A

En jämförande analys i Filosofi A, där eleven undersöker kunskapssynen hos de två filosoferna Hannah Arendt och Aristoteles. Eleven tar bland annat i beräkning tiden de levde i, deras respektive syn på kvinnan samt politiska och religiösa element.

Lärarens kommentar

Mycket välgjord uppsats. Bra jämförelse, men skulle behöva ge exempel på de filosofiska begreppen.

Elevens kommentar

Skulle ge mer exempel på begreppen och verkligen visa att jag förstod vad de betyder.

Innehåll

1. Introduktion

2. Hannah Arendt
2.1 Hannah Arendts historia
2.2 De filosofiska vetenskaperna
2.3 Bakgrund och tankebanor

3. Aristoteles
3.1 Aristoteles historia
3.2 Kunskap och tankegång
3.3 De filosofiska vetenskaperna

4. Jämförelse
4.1 Jämställdhet mellan män och kvinnor
4.2 Totalitarismen
4.3 Vad människan vill ha

5. Sammanfattning
6. Källförteckning

Utdrag

"1. Introduktion
Jag har valt att jämföra kunskapssynen hos Aristoteles och Hannah Arendt därför att Aristoteles betraktas som en av urfäderna till filosofins värld och Hannah Arendt dels levde under en mycket senare tid och dessutom hade med sig ett kvinnligt perspektiv. Jag tycker att det skulle vara intressant att ta reda på om könsrollerna och tidseran när de levde spelade in i hur de såg på världen. Hannah var även judinna och att hon tog kanske även in sin religion i sitt tankesätt.

2. Hannah Arendt
Hannah räknades på sin tid aldrig som en filosof och har heller aldrig själv räknat sig som en sådan. Somliga kallade henne för ett förälskad och undergiven våp och ingen räknade henne som en intelligent kvinna. Idag erkänner man henne som en filosof med en av de skarpaste hjärnorna i tiden. Det har tagit oss många år att komma över det könsdiskriminerande samhället för att erkänna detta."... Köp tillgång för att läsa mer

Hannah Arendt | Aristoteles | Jämförelse | Filosofi A

[0]
Inga användarrecensioner än.